Programem Stronger Roots podpoříme 35 neziskových organizací

| Aktuality | Nenápadný půvab demokracie

Celkem 35 organizací získá podporu z programu Stronger Roots, který společně realizují Nadace OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK Foundation. Cílem programu je posílit odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispět k jejich většímu propojení se společností. Vítězné organizace proto získají grantový příspěvek ve výši až 30 000 euro a intenzivní podporu mentorů a konzultantů, kteří organizacím pomohou posílit vztahy s jejich příznivci a podporovateli.

Velice děkujeme všem přihlášeným organizacím za zaslání projektů! Hodnocení nebylo vůbec jednoduché a konkurence byla veliká – na Slovensku se přihlásilo 47 organizací, v Maďarsku 75 organizací a v Česku dokonce 144 organizací. Hodnocení proto probíhalo v několika kolech. Nejprve byly všechny projekty ohodnoceny dvěma nezávislými hodnotiteli a v Česku a Maďarsku bylo tímto způsobem předvybráno 40 projektů, resp. 25 na Slovensku. Ty poté hodnotila vícečlenná nezávislá komise a vybrala z nich 20 organizací, jež dále postoupily na osobní rozhovor s komisí. Na základě pohovorů pak bylo vybráno na Slovensku 11 a v Česku a Maďarsku 12 vítězných grantistů.

Hlavní kritéria výběru byla: zaměření projektu na posilování okruhu příznivců a motivace organizace, celková kvalita projektu, definované cílové skupiny, vhodné nástroje a metody k oslovení cílových skupin, adekvátní rozpočet a lokalita projektu (jak bylo avizováno v grantové výzvě, lokální a regionální organizace byly v hodnocení lehce zvýhodněny). Při osobním rozhovorech pak hrála roli především motivace a celková připravenost organizace k posilování okruhu příznivců.

Zpětná vazba pro neúspěšné žadatele
Je nám líto, ale vzhledem k tak vysokému počtu žádostí nejsme schopni poskytnout individuální zpětnou vazbu ke každému projektu. Níže však popisujeme nejčastější charakteristiky, které vedly k tomu, že projekt postoupil do dalšího kola:

  • Projekt se soustředil na posilování vazby k příznivcům, nikoli jen na získávání peněz. V hodnocení vyšly lépe organizace, které chtějí zapojit své příznivce i jinými způsoby a s jinými cíli než jen pro čistý fundraising.
  • Projekt reflektoval potřeby příznivců. Postoupily především projekty, které nejen definovaly, co chtějí získat od svých příznivců, ale reflektovaly i jejich potřeby, názory či zájmy. U lokálních projektů jsme také zkoumali, zda se projekty snaží rozvíjet místní komunitu a zakořenit v ní.
  • Projekt měl promyšlený plán, jak příznivce oslovit. Některé projekty nepostoupily do dalšího kola, protože měly jako hlavní aktivitu přijetí fundraisera či PR pracovníka, což by samo o sobě nevadilo, ale chyběl podrobnější plán, co budou noví zaměstnanci dělat, aby organizace posílila okruh příznivců.
  • Milníky vedly projekt krok za krokem k úspěchu. Postoupily zejména projekty, které si nastavily spíše menší počet jasných a srozumitelných milníků, jež posouvaly projekt kupředu. Naopak nižší hodnocení získaly projekty, které uvedly veliké množství milníků a aktivit, jež se ale vzájemně překrývaly a nenavazovaly na sebe.
  • Projekt reflektoval celkovou strategii organizace. Pozitivně byly hodnoceny zejména projekty, které vysvětlily, jak projekt zapadá do celkové strategie organizace, posouvá organizaci kupředu a buduje její udržitelnost.

Doufáme, že tato zpětná vazba bude pro neúspěšné žadatele nápomocná při formování jejich dalších strategií, jak oslovit své příznivce a posílit své vztahy k nim. Během celého programu Stronger Roots se také budeme snažit uveřejňovat konkrétní případové studie, jak úspěšně budovat okruh příznivců proto, aby i nepodpořené organizace získaly další inspiraci a motivaci ke své práci.

Podpoření grantisté

Česká republika

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s.
Centrum paliativní péče, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Hnutí Brontosaurus, z.s.
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
IQ Roma servis, z.s.
Magdaléna, o.p.s.
Otevřeno, z. s.
Pražské matky, z. s.
PROTEBE live, z.s.
Rodina v centru, z.u.
ZO ČSOP Vlašim (Český svaz ochránců přírody)

Slovensko

Amnesty International Slovensko
Humánny pokrok o.z.
Islamic Foundation in Slovakia (INS)
KASPIAN
Liga za duševné zdravie o.z.
Nadácia DEDO
Nadácia Milana Šimečku
Nadácia pre deti Slovenska
NepocujuceDieta.sk
Transparency International Slovakia
VIA IURIS

Maďarsko

A Matematika Összeköt Egyesület
Amnesty International Magyarország
Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület (DERKE)
Haver Informal Jewish Educational Foundation
KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért
Közélet Iskolája Alapítvány
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület (Step by Step! Association))
Pecs CommunityFoundation
SUHANJ! Foundation
Transparency International Hungary Foundation
Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete
Uccu Roma Informal Educational Foundation