V grantové výzvě Stronger Roots na posílení neziskových sítí se již hodnotí žádosti

| Aktuality | Nenápadný půvab demokracie

Celkem 76 sítí, koalic a platforem neziskových organizací z Česka, Slovenska a Maďarska se přihlásilo do druhé grantové výzvy programu Stronger Roots. Nadace OSF se svými partnery – think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation – v této výzvě podpoří sítě, jež chtějí získat nové členy nebo partnery z neziskového sektoru, byznysu či politiky a dokáží překlenout názorové, ideologické či geografické rozdíly a spolupracovat na řešení problémů. 

Sítě se do výzvy hlásily se stručnými koncepty svých projektů. Pět z nich neprošlo formální kontrolou, ostatní již byly zaslány hodnoticím komisím, které mají na starosti vždy jednu zemi. V Česku tak bude komise posuzovat celkem 28, v Maďarsku 24 a na Slovensku 19 žádostí. 

Na konci června komise v každé zemi vyberou 5-7 nejlepších žádostí. Tyto sítě pak dostanou příležitost vyplnit podrobnější přihlášku a dostat se do druhého kola hodnocení. To bude ukončeno v srpnu 2020, kdy v každé zemi získá podporu zhruba 2-5 projektů. 

Celkem se v každé zemi rozdělí 50 000 eur na podporu sítí, platforem, střešních organizací či jiných společných iniciativ neziskových organizací, jež usilují o tzv. transverzální spolupráci. V rámci ní osloví organizace či jednotlivce s odlišnými názory nebo z jiného prostředí, s nimiž dosud příliš nespolupracovaly. Cílem je přitom nejen rozšířit jejich členskou základnu, ale i překlenout ideologické či geografické rozdíly, obohatit se navzájem a posílit spolupráci. 

Konsorcium programu Stronger Roots věří, že upevnění spolupráce mezi neziskovými organizacemi a budování jejich vztahů s veřejností, zástupci byznysu a politiky je jednou z cest, jak posílit celý neziskový sektor ve střední Evropě.

„Podaří-li se neziskovkám překonat rozdíly a diskutovat nad problémy napříč různými ideologickými směry, dostanou se v řešení těchto problémů dál a navíc vlastním příkladem pomohou spojovat společnost tam, kde ji populisté a dezinformační média rozštěpují,“ uvedl ředitel Nadace OSF Robert Basch.