Firmy by si měly uvědomit, že demokracie v Česku je křehká

| Aktuality | naše data | Občanská společnost

Jsme potěšeni i poctěni zároveň, že se nám v roce 2019 podařilo navázat spolupráci s několika významnými dárci. Byla to pro nás příležitost nejen společně pracovat na tématech, která podporují otevřenou občanskou společnost, ale také možnost bavit se o tom, jak to vidí samotní dárci. V pohledu byznysu a neziskového sektoru je mnoho společného, ale panuje zde také hodně předsudků, neznalostí a obav. Vzájemné pochopení je jedním z našich cílů a věříme, že různé pohledy nás mohou obohatit.

Společně jsme se proto bavili nejen o pohledu na českou společnost, její problémy i možnou budoucnost, ale i o tom, jaké místo by v tomto soukolí měla sehrát Nadace OSF. Právě v době, kdy čelíme výzvám jako digitalizace, která je sice příležitostí pro jedny, ale obavou pro druhé, nástupu populismu nebo poklesu důvěry v neziskový sektor, je pro nás názor našich nejbližších podporovatelů velmi cenný. Shodli jsme se na tom, že by jedním z našich hlavních cílů měla být pomoc neziskovkám – aby byly ještě lepší. Aby pracovaly efektivněji, aby uměly svou práci komunikovat, aby si úspěšně budovaly okruhy svých příznivců a navzájem spolupracovaly. Chceme dát prostor a podporu lidem i neziskovkám, aby sami přišli s řešením toho, co naši společnost tíží. Při snaze pohnout problémem je potřeba působit oběma směry, shora i zdola.

O tom, jak a proč podporovat neziskový sektor, jsme se bavili také se zakladatelem a ředitelem YSoftu, Václavem Muchnou, naším významným dárcem.

Proč podporujete právě Nadaci OSF?

Nadace OSF má nadhled a řada jejich programů míří směrem k podpoře neziskového sektoru jako takového. Partnerství s OSF nám tak umožňuje výrazně větší zásah naší pomoci, než bychom sami byli schopni zajistit. Díky tomu si také udržujeme dobrý obecný přehled o českém neziskovém sektoru a aktuálních problémech, se kterými se potýká.

Společnost Y Soft je mimo jiné hlavním partnerem projektu Náš stát, naše data. V čem vidíte jeho důležitost a co považujete za jeho největší úspěch? Jaká je podle vás budoucnost práce s otevřenými daty v České republice? Kam bychom se podle vás měli posunout? 

Otevřená data umožňují třetím stranám na komerční i nekomerční bázi vyvíjet aplikace nebo např. publikovat studie, které buď přímo zjednodušují a obohacují náš život, nebo výraznou měrou ulehčují naše rozhodování (ať na osobní, nebo pracovní úrovni). Startupům umožňují otevřená data lépe odhadnout velikost trhu a tím připravit kvalitnější projekty pro investory.

Za úspěch považuji to, že se OSF podařilo oživit diskuzi o tomto tématu a že se jí daří vzdělávat státní správu, která často data nezveřejňuje pouze z čiré nevědomosti (o užitečnosti), případně nekompetence. Přes všechny úspěchy jsme však na začátku a čeká nás dlouhá cesta.

Jak si vybíráte projekty nebo organizace, které podpoříte?

My máme v rámci CSR (Corporate social responsibility) jasnou strategii, která je založena na třech hlavních pilířích a jednom mostu. Těmi pilíři jsou transparentní legislativa, novinařina jako společenský watchdog a občanská společnost. Tím mostem, propojující tyto pilíře je digitalizace, což je mimochodem i naše vlastní expertiza. V každé z těchto oblastí si vybíráme jednoho silného partnera, protože nejsme kapacitně schopni navazovat vztahy s desítkami malých neziskovek. Důležitá kritéria výběru takového partnera jsou: transparentnost, legitimita, historie, dobré jméno a zkušenosti s regrantingem.

Co všechno podle vás mohou firmy udělat pro podporu demokracie a otevřené společnosti v České republice? 

V první řadě firmy mohou toto téma šířit dál mezi zaměstnanci a vést je k tomu, aby se o téma zajímali. Často slyším, že to nejde, že to je kontroverzní a kdesi cosi. Ale firmy by si měly uvědomit, že demokracie je v ČR křehká, ale na druhou stranu ji potřebujeme proto, aby náš business prosperoval. 

Kromě podpory veřejné diskuze mezi zaměstnanci se mohou samy firmy angažovat např. v podpoře neziskového sektoru (v obecném slova smyslu, protože demokracie potřebuje silný neziskový sektor). Větší podporou nezisku by snížily závislost na státu, což je v dobách covidových nebezpečné, ale v autoritářském státě se neziskovky odstavují na prvním místě – spolu s nezávislou novinařinou.