Naši středoškolští stipendisté nám stále fandí

| Aktuality | Stipendia

Ve čtvrtek 3. září proběhlo v holešovickém prostoru Město.Moře každoroční neformální setkání středoškolských stipendistů. Jak zaznělo od Zdenky Almerové, která se o program vždy srdečně starala – už přišel ročník, v němž na stipendium odjíždí dítě našeho dřívějšího stipendisty. A jak se většinou všichni shodují, ať jsou zpátky dva měsíce nebo několik let, studium v zahraničí je „nakoplo“ k větší cílevědomosti a nadhledu. Jsme rádi, že zůstávají s námi a fandí nám.

Úryvek z projevu programové ředitelky Nadace OSF Barbory Hořavové

(…) Díky studiu v zahraničí jste získali nadhled, jiný úhel pohledu a mohli jste se podívat jinak na to, co se děje v České republice.  Další přínos studia v zahraničí je, že jste se naučili forumlovat své argumenty, naučili jste se diskutovat a poslouchat druhou stranu. Myslím si, že tohle v dnešní společnosti velmi chybí. Většinou se to odehrává na poli hádek a nebo jedna strana neslyší druhou. 

To, že jste odjeli studovat do zahraničí, z mého hlediska to znamenalo určitý vstup do dospělosti, protože jste najednou byli v cizím prostředí a museli jste se o sebe postarat, neměli jste to zázemí maminky, tatínka a domácí kuchyně. 

My jako nadace jsme se ocitli v podobné fázi. Bylo nám skoro 20 let, když nastalo odbobí, kdy jsme se osamostatnili ze sítě Open Society Foundations. 

Když jsme se v roce 1992 stali její součástí, tak jsme měli docela příjemnou pozici, měli jsme peníze na naše aktivity a bylo jen na nás, co s těmi penězi uděláme. V roce 2012 se však naše nadace osamostatnila. Pro nás to byl velký krok, ocitli jsme se na nové dráze, kdy jsme museli být dospělí a byla to situace, kdy jsme museli začít budovat komunikaci a fundraising.

Chci tím říci, že role se vyvíjejí, ale naše cíle se nemění, pořád chceme budovat demokracii a občanskou společnost.  

Předem děkujeme, že v tom zůstanete s námi.