Program Stronger Roots má devět nových grantistů

| Aktuality | Nenápadný půvab demokracie

Devět sítí neziskových organizací z Česka, Slovenska a Maďarska získá od 1. září podporu z programu Stronger Roots. Grant získají na projekty tzv. transverzální spolupráce, v níž osloví nové členy nebo partnery z neziskového sektoru, byznysu či politiky a budou se snažit překlenout názorové, ideologické či geografické rozdíly a spolupracovat na řešení problémů. 

V České republice uspěly ve výběrovém řízení projekty organizací Frank Bold Society, DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, Asociace organizací v oblasti vězeňství a Člověk v tísni. Všechny projekty zastupují sítě více než deseti neziskových organizací a zaměřují se na vytvoření strategických partnerství a zapojování aktérů z odlišných názorových proudů. Celkem rozdělí Nadace OSF mezi tyto projekty, jež budou probíhat nejpozději do konce příštího roku, 50 000 eur. 

Přejeme si, aby Síť k ochraně demokracie svou rozmanitostí odpovídala rozmanitosti české společnosti, jejích potřeb a zájmů – jen tak může být úspěšná v ochraně základních demokratických principů. Díky podpoře Nadace OSF se můžeme na tento aspekt plně zaměřit,“ říká koordinátorka projektu organizaci Frank Bold, Dora Nováková. 

Také na Slovensku a v Maďarsku bude v každé zemi rozdělena částka 50 000 eur. Na Slovensku se o ni podělí projekty organizací Asociácia nezávislých producentov a Rada mládeže Slovenska. V Maďarsku získají podporu organizace Charity Compass Foundation, Háttér Társaság a Hungarian Climate Alliance.

Cílem programu Stronger Roots je posílit odolnost a stabilitu neziskových organizací a přispět k jejich většímu propojení se společností. Program realizuje konsorcium, jež utvořila Nadace OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK FoundationDo grantové výzvy, která byla určena neziskovým sítím, platformám či koalicím, se přihlásilo 76 uskupení. Výzva představila koncept transverzální spolupráce.

„Považujeme za důležité, aby organizace spolupracovaly napříč názorovým, regionálním i tematickým spektrem. Naše podpora proto umožní vybraným sítím neziskových organizací, aby cíleně oslovily možné partnery, s nimiž dosud příliš nespolupracovaly, a aby hledaly společnou řeč a společná řešení problémů,” říká manažerka programu Marie Peřinová. 

Podané žádosti hodnotila v každé zemi tříčlenná hodnoticí komise v průběhu léta a to ve dvou kolech. V prvním kole posílali žadatelé jen stručný koncept, ve kterém popsali základní myšlenku projektu, 5-7 vybraných žadatelů v každé zemi pak postoupilo do druhého kola, v němž vyplnili podrobnější žádost a zúčastnili se pohovoru s hodnoticí komisí. Mezi kritérii pro výběr projektů bylo především naplnění transverzálního rozměru projektu, ale i aktivita a dosavadní dopad žadatelské sítě, vhodný výběr aktivit a nástrojů, adekvátní rozpočet atd. 

Další vývoj programu Stronger Roots můžete sledovat zde na webu Nadace OSF nebo na našem Facebooku. Držíme podpořeným organizacím palce!