Podpora občanské společnosti v oblasti digitálních technologií chybí. Pomůže Civic Tech Open

| Aktuality | Tiskové zprávy | Náš stát | naše data

Velká část občanské společnosti a veřejného sektoru se aktivně podílí na řešení společenských problémů. K tomu je čím dál častěji zapotřebí využívání digitálních technologií. Přestože občanský sektor dělá v digitální oblasti první krůčky, cílená a systematická podpora snahy o digitalizaci chybí. Využívání technologií však může přispět ke vzniku efektivních řešení společenských výzev, posílit občanská práva a svobody a v dlouhodobém horizontu pomoci při otevírání dat státu. Večer s názvem Civic Tech Open: Občanský sektor digitálně je krokem k nastartování podpůrné sítě pro neziskové organizace, které chtějí možnosti digitalizace využít. Večer pořádá Nadace OSF a uskuteční se 18. listopadu v Auditoriu DOX. 

V rámci večera Nadace OSF ocení aplikace, které vznikly v uplynulém roce a ukazují, jak z digitálních nástrojů může profitovat veřejnost. Ať už jde o pomoc a péči, vzdělávání, ochranu životního prostředí, veřejné zdraví nebo kulturu, vznik nástrojů postavených na veřejně dostupných datech významným způsobem ovlivňuje kvalitu života. Do 8. ročníku soutěže Společně otevíráme data se mohou hlásit aplikace, které se věnují jedné z následujících oblastí: životní prostředí a klima, vzdělávání, zdraví, městská data nebo COVID-19. Registrace do soutěže je otevřena od 1. září do 25. října. Soutěž inspiruje občanský sektor k systematičtější práci s daty a vytváření online nástrojů ve prospěch společnosti.  

V minulém roce v soutěži Společně otevíráme data vyhrály aplikace, které by se mohly stát základní výbavou pro každého občana. Aplikace CityVizor přehledně vizualizuje rozpočet a plnění obcí, Reflektor dává vědět, když se v politice děje něco zajímavého, Mapa vysílačů mapuje televizní vysílače a jejich signály. Aplikace Cyklodoprava v Brně přehledně zobrazuje data o městské cyklistice a je podkladem pro její vylepšení. Web Golemio otevírá data hlavního města Prahy. Svou aplikaci do letošního ročníku můžete přihlásit zde

Cílem soutěže je mimo jiné poukázat na nutnost otevírání dat a kontinuální práci se státem. Podle ředitele Nadace OSF Roberta Basche máme před sebou ještě dlouhou cestou k vybudování efektivní veřejné správy. „Přestože v mnoha segmentech začíná veřejná správa čím dál lépe a efektivněji pracovat s daty, pandemie COVID-19 odhalila ohromné mezery v tom, jak pracujeme s daty v oblasti zdravotnictví. Nejen, že data nejsou otevřená, ale vypadá to, že je problém i v oblasti jejich sdílení na úrovni státu. Takhle efektivní veřejnou správu nevybudujeme. Soutěž dlouhodobě ukazuje, že cesta se dá najít, když se chce.” 

Civic Tech Open zároveň podpoří neziskové organizace, které jsou s ohledem na digitální technologie a zpracování dat v naprostých začátcích. Pro ty je připravena soutěž v podobě prezentace nejlepších myšlenek a nápadů na zpracování a využívání dat na digitální řešení nějakého společenského problému. Cílem je organizacím ukázat, jaký dopad na jejich práci a práci s jejich klienty mohou digitální technologie mít a integrovat práci s daty a digitálními technologiemi jako součást běžné denní agendy. Vítězové soutěže s názvem Stand-up: Neziskovky v digi světě získají nejen finanční odměnu, ale zároveň napojení na IT specialisty, kteří jim pomohou jejich nápady dotáhnout do konce. Do soutěže se organizace mohou hlásit opět od 1. září do 25. října na této adrese

„Současná pandemie prokazuje přínos digitálních technologií a jejich využití v každodenní lidské činnosti. Mnohdy se z nich stala klíčová řešení při zajištění základních potřeb a dostupných služeb. Odvrácená strana mince současně ukázala, že ne všechny sektory jsou na digitalizaci dostatečně připravené. Kupříkladu neziskový sektor jednoznačně zaostává, i přesto, že v rámci naší země odvádí neskutečně mnoho důležité a často nenahraditelné práce. Zásadně se podílí na kvalitě života v Česku. Chceme, aby jeho přínos trval i nadále, a proto naše aktivity začínáme směřovat na podporu digitalizace neziskového sektoru,” říká Josef Šmída z Nadace OSF. 

Harmonogram:

  • Otevření registrace do soutěží: 1. září 2020
  • Uzavření registrace do soutěží: 25. října 2020
  • Datum konání Civic Tech Open (a vyhlášení obou soutěží): 18. listopadu 2020 v Auditoriu DOX

Kontakt pro média: Markéta Wittichová: marketa.wittichova@osf.cz