Workshop: Jak na efektivní a přesvědčivé vyjednávání

| Aktuality | Advokační práce

Zveme vás na workshop Jak na efektivní a přesvědčivé vyjednávání, který pořádá Advokační fórum Nadace OSF. Chcete se naučit úspěšně a efektivně vyjednávat? Chcete se dozvědět o vašich silných a slabých stránkách? Máte zájem se dozvědět, jaké taktiky využívat v argumentaci? Pak je tato akce právě pro vás!

Termín: 8. a 9. října 2020 

 • 8. října: 10.00 – 17.00 hodin
 • 9. října: 09.30 – 16.00 hodin 

Kde: Pražské kreativní centrum, dům U Minuty 2. patro, místnost 222, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město

Přihlašovací formulář vyplňte ZDE do pátku 25.9. do 12.00 hodin. Za jednu organizaci se mohou hlásit až dva účastníci, účastnice. 

Pro koho je workshop určen: pro pracovníky a pracovnice velkých i menších NNO, formální i neformální občanské iniciativy a aktivní občany a občanky. Z každé organizace nebo iniciativy se mohou zúčastnit maximálně dva lidé a organizátor workshopu si vyhrazuje právo finálního výběru. Kapacita workshopu je omezená.

Co se dozvíte a naučíte? 

 • Typy vyjednávání a jejich efektivita
 • Klíčové pilíře vyjednávání 
 • Struktura vyjednávacího procesu
 • Jak se přesvědčivě představit a získat zájem druhé strany
 • Důležitost důvěry při jednání i vyjednávání

Jak bude workshop vypadat? 

První den 

 • co je to vyjednávání a jaký typ, v které situaci zvolit
 • osvojíte si základní pilíře vyjednávání
 • probereme osvědčený vyjednávací proces krok po kroku
 • vytvoříme tipy na budování důvěry a vlastní přesvědčivosti
 • představení a výběr praktických situacích k nácviku, rozdělení do týmů

 Druhý den 

 • rychlé zopakování prvního dne
 • nácvik elevator pitch – rychlé a přesvědčivé představení
 • týmová příprava na vyjednávání
 • nácvik vyjednávání a získání zpětné vazby od politiků, političek

Na závěr workshopu budete mít možnost vyzkoušet si nově získané znalosti v rámci simulovaného jednání s politiky a političkami. 

Workshop je realizován v rámci programu Active Citizens Fund a díky společnosti Humancraft. Vznikl díky spolupráci s Ashokou Česká republika na akci Byznys a neziskovky na jedné lodi.  

V případě otázek pište prosím Olze Havlínové na olga.havlinova@osf.cz.

 

Lektoři a lektorky

Jana Křížková 

Jana má za sebou 20 let působení v jedné z největších mezinárodních korporací na světě Procter and Gamble. Prošla celou řadou pozic v obchodním oddělení, od obchodního zástupce přes key account manažera až na pozice se zodpovědností za celkovou obchodní spolupráci s klíčovými maloobchodními řetězci. Zde byla zodpovědná za tvorbu zákaznických řešení a vytváření dlouhodobých obchodních strategií a plánů. Základem její práce byl prodej strategických plánů a vyjednávání krátkodobých i dlouhodobých dohod. Nedílnou součástí její práce bylo vedení zákaznických týmů, později pracovala i na zefektivnění práce seniorních obchodních zástupců či key account manažerů. V posledních třech letech se jako certifikovaný trenér a  konzultant věnuje rozvoji lidí právě v oblasti zefektivnění jejich prodejních a vyjednávacích dovedností. Přináší účastníkům celistvý a praktický vhled do problematiky – od efektivní a přesvědčivé komunikace, přes osvědčené postupy, až po uplatnění znalosti osobnostní typologie. Veškerá její školení a workshopy jsou interaktivní a zaměřená na využití získaných dovedností a znalostí v praxi.

 

Petr Machálek 

Spolupracovník Nadace OSF. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem, vytvářením strategií a obecně organizačním rozvojem. Podílel se na transformačních projektech v zemích bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Ukrajina, země jižního Kavkazu, Moldavsko apod.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy a učí na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně, kde dříve vystudoval sociologii a politologii. Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh. Za Zelené je čtvrtým volebním obdobím zastupitelem v Brně-Žabovřeskách a druhé volební období jako člen rady a místostarosta.

Hosté

Lukáš Kraus, právník a lobbista Rekonstrukce státu 

Lukáš je zkušený právník, který si ve Frank Bold vyzkoušel postupně pozice stážisty, ambasadora i advokátního koncipienta. V současnosti je vedoucím analytického týmu Rekonstrukce státu, na němž se podílí od samého začátku, tedy od roku 2013.


Setkání je podpořeno z programu Active Citizens Fund. Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje Konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Cílem programu Active Citizens Fund v ČR je podpora občanské společnosti a znevýhodněných skupin prostřednictvím posílení občanské angažovanosti, efektivní spolupráce, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.