Vychází příručka advokační práce Rukověť zdánlivě bezmocných

| Aktuality | Advokační práce

Představujeme vám novou příručku advokační práce – Rukověť zdánlivě bezmocných, kterou vydává Advokační fórum Nadace OSF. Celý text je nyní dostupný on-line.

Naše příručka vás provede procesem plánování a ukáže vám:

• jak si vybrat téma
• definovat problém a jeho příčiny
• zmapovat si prostředí
• zvolit vhodnou strategii
• stanovit aktivity

V příručce najdete konkrétní nástroje jako je strom problémů nebo mapa klíčových hráčů a návod k jejich praktickému použití. Tyto a další nástroje jsme sami používali a používáme při plánování bezpočtu advokačních kampaní. Pracují s nimi lidé, kteří sledují veřejný zájem a zpravidla hájí práva a zájmy některé společenské skupiny (často znevýhodněné), či se zabývají ochranou životního prostředí.

Předmluva Anny Šabatové

Milé čtenářky a milí čtenáři, když je někomu téměř sedmdesát let, tak se už na věci dívá s určitým odstupem a s nadhledem. A může srovnávat. Pro mne bylo velmi důležité, že jsem zažila období aktivismu před rokem 1989. Ve dvaceti letech mne zavřeli za podíl na rozšiřování letáků k volbám a další aktivity, ve vězení jsem strávila něco přes dva roky. Když jsem se vrátila z vězení, tak jsem si s neobvyklou silou uvědomila, že vězení ve mně nezabilo potřebu o něco usilovat, naopak cítila jsem, že to nejdůležitější je nevzdat se a něco dělat pro svět okolo sebe, nějak se vymezit proti nově doléhající nesvobodě, proti nespravedlnosti.

Moje představy o tom, co by se mělo dělat, byly velmi mlhavé, ale o to silnější byl pocit, že něco přece dělat musím. Můj životní osud se protkl s životem mého muže a společně jsme s mnoha dalšími založili Chartu 77, která v následujících třinácti letech rámovala, ale i formovala náš život. Za chartovní aktivity samozřejmě hrozila represe, přesto byl život poté, co se člověk jednou rozhodl, vlastně snadný. Nepřítel byl jasný, byl to nedemokratický systém s určitým totalitním nárokem, a cítili jsme, že jakákoliv aktivita, kterou jsme dělali, měla smysl. Především ten, že jsme se nepodrobili. Praktický výsledek jsme vlastně ani nečekali. Již samotná aktivita dávala životu smysl.

Mnohokrát jsem si po listopadu 1989 říkala, že v něčem byla naše situace mnohem snadnější než situace občanských aktivistů, kteří se v dnešních demokratických podmínkách snaží usilovat o lepší svět. Přestože nehrozí policejní represe, nehrozí ztráta zaměstnání. Problémů je všude okolo, kam se člověk podívá, velmi mnoho. Až se v nich člověk může začít ztrácet a také může propadnout pochybám, zda právě on jako jednotlivec má být ten, kdo se má pouštět do těchto bojů, když někdy není žádné světlo na konci tunelu.

Myslím, že příručka, kterou máte teď v rukou, může být určitou pomocí a posilou a může být nápomocná v orientaci, jak definovat cíle, jak šetřit a účelně vynakládat síly. Sepsali ji velmi zkušení mnohaletí aktivisté z různých lidskoprávních oblastí, kteří nepochybně utrpěli za léta bojů nejeden šrám a troufnu si odhadovat, že někdy také měli slabou chvíli a ptali se sami sebe, zda má jejich činnost dostatečný smysl.

Když se člověk vydá na cestu mnohaletého aktivismu (nechci rovnou předjímat celoživotního), je na místě si uvědomit, že je to běh na dlouhou trať a že je dobré šetřit silami. Jistě je na místě při veškerém idealismu i určitá míra pragmatismu a také vědět, jak na to. A praktické rady lidí, kteří za sebou mají nejednu lidskoprávní kampaň a spoustu zkušeností museli nasbírat metodou pokus-omyl, budou jistě užitečné pro začínající i pokročilé aktivisty. Takže přeju inspirativní čtení a hlavně hodně sil do dalších aktivit. A nezapomeňte, že občanský aktivismus je běh na dlouhou trať. Slovy nedávno zesnulého českého filozofa Ladislava Hejdánka – lidská práva jsou jako horizont, i když se přibližuješ, horizont se stále vzdaluje.

Anna Šabatová

28. května 2020

Fotogalerie ze křtu publikace 15. 9. 2020

Proč Rukověť?

Rukojeť/rukověť vysvětluje Český etymologický slovník jako starou složeninu související se slovy ruka a jmout, původní význam můžeme tedy vyložit jako „co pojme ruka“. Vznik významu „příručka“ u tohoto slova by se snad dal vysvětlit přenesením významu – příručka jako pomocník, jak uchopit určitou problematiku.

O autorech

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je programovým specialistou Advokačního fóra Nadace OSF. Dále působí jako externí pedagog na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde získal titul Ph.D. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

Petr Machálek

Petr je spolupracovníkem Advokačního fóra Nadace OSF a konzultantem nevládních organizací v oblasti advokační práce, fundraisingu a organizačního rozvoje. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Hnutí DUHA. Založil a vedl koalici Za snadné dárcovství.

Milan Štefanec

Milan se ve své činnosti v NESEHNUTÍ věnuje projektům prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí (jižní Kavkaz, Moldavsko, Ukrajina atd.). Spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro místní občanské iniciativy a s Advokačním fórem Nadace OSF.


Publikace vychází jako součást projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Vznik publikace podpořila také Asociace Public Affairs agentur České republiky, z. s. (APAA) sdružující nejvýznamnější v Česku působící agentury, které poskytují služby v oblasti lobbingu a zastupování zájmů firem, podnikatelů a jejich uskupení ve vztahu k veřejné správě. Členové APAA jsou přesvědčeni o nezbytnosti lobbingu pro demokratickou pluralitní společnost.