Nejlepší aplikace i nejlepší nápady na digitalizaci budou oceněny v listopadu na Civic Tech Open

| Aktuality | Náš stát | naše data

Na akci s názvem Civic Tech Open: Občanský sektor digitálně vyhlásí Nadace OSF nejlepší aplikace za uplynulý rok a vybere nejlepší nápady z řad občanské společnosti, které se zabývají digitálním řešením společenského problému. V tuto chvíli je možné přihlásit se do obou soutěží. Ty mají za cíl inspirovat občanský sektor k systematičtější práci s daty a k vytváření online nástrojů ve prospěch společnosti. Slavnostní předání cen proběhne 18. listopadu online. 

Soutěž pro nejlepší aplikace roku 2020

V 8. ročníku soutěže Společně otevíráme data mohou soutěžit zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem. Každý vítěz obdrží 30 000 Kč na další rozvoj aplikace. Soutěží se v 5 kategoriích, v každé z nich vyhrává 1 aplikace. Soutěžní kategorie pro tento rok jsou následující: životní prostředí a klimatická krize, vzdělávání, zdraví, městská data a speciální kategorie COVID-19.  Přihlásit se můžete jednoduše přes přihlašovací formulář.

Registrace do soutěže: 1. září – 25. října 2020 

Více informací >>> http://bit.ly/SpolecneOtevirameData

Registrujte se zde 

Soutěž nejlepších nápadů z řad občanské společnosti

Nadace OSF podpoří neziskové organizace, které chtějí přispět k řešení nějakého společenského problému digitální cestou. Jste nezisková organizace a máte nápad na aplikaci nebo digitální nástroj, který by vyřešil problém, jímž se v současné době zabýváte? Přihlaste ho do soutěže Na stojáka: Neziskovky v digi světě. Finanční odměnu mohou získat celkem 3 organizace (nebo jednotlivci): 1. místo: 60 000 Kč, 2. místo: 50 000 Kč, 3. místo: 40 000 Kč. Finanční podporou to ale nekončí, organizace dostanou technologickou podporu na realizaci svého projektu, musí si ho ale obhájit před porotou tzv. „na stojáka“. Na základě přihlášky, kterou můžete vyplnit zde vybereme 8 organizací, které budou muset 18. listopadu obhájit svůj projekt před publikem. 

Registrace do soutěže: 1. září – 25. října 2020 

Více informací >>> http://bit.ly/NeziskovkyVDigiSvete

Registrujte se zde