Nadace OSF vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejlepší aplikace. Letos s novými kategoriemi

| Tiskové zprávy | Náš stát | naše data

Nadace OSF spustila přihlašování do 8. ročníku soutěže Společně otevíráme data. Soutěž tradičně oceňuje aplikace postavené na otevřených datech; letos ale mění svou podobu a představuje nové soutěžní kategorie. Soutěžící z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem budou moci své aplikace přihlásit do následujících kategorií: životní prostředí a klimatická krize, vzdělávání, zdraví, městská data a speciální kategorie COVID-19. Přihlašování do soutěže je otevřeno od 1. září do 25. října 2020. Vítěz každé kategorie získá cenu v hodnotě 30 000 Kč.  

Kategorie soutěže poukazují na významnou roli technologií pro každodenní život a jsou v souladu s tématy, která Nadace OSF považuje za důležitá. Kategorie Životní prostředí a klimatická krize navazuje na úspěšný 5. ročník veletrhu Open Data Expo, na kterém se opět ukázalo, že práce s daty je pro ochranu životního prostředí naprosto zásadní. Digitální technologie se zároveň dostávají blíž k žákům, studentům, pedagogům a rodičům. V kategorii Vzdělávání ocení Nadace OSF aplikace, které umožní jeho rozvoj. 

Kategorie Zdraví podpoří projekty, které zásadním způsobem ovlivnily zdravotnictví, popřípadě ukázaly jeho možnou budoucí podobu. Městská data jsou důležitá pro plánování a zlepšení kvality života ve městě. Pomáhají vedení měst a občanům opírat svá rozhodnutí o fakta. Projekty, které s takovými daty pracují, budou oceněny v kategorii Městská data. Speciální kategorie COVID-19 ocení digitální „emergency“ projekty, které pomohly při řešení koronavirové krize.

Proč Nadace OSF už poosmé soutěž Společně otevíráme data pořádá, vysvětluje projektový koordinátor Josef Šmída:

„Novou podobou naší tradiční soutěže chceme ukázat na hlavní výzvy současné společnosti a podpořit projekty, které je pomáhají řešit. Uvědomujeme si, že spravedlivý přechod k bezuhlíkové ekonomice bez ryzí práce s daty a digitálních technologií bude jen velmi obtížný. Stejně tak si uvědomujeme, že zabezpečit veřejné zdraví bez vědeckého poznání a kvalitních informací nelze. Podobně je to v případě odpovědného plánování a distribuce veřejných zdrojů a to až na úroveň měst, jejichž rozhodování má přímý vliv na kvalitu života. Kategorií vzdělávání chceme ukázat na potenciál a potřebu digitálních technologií pro učící se společnost.“

Porota bude hodnotit aplikace na základě 6 základních kritérií. U aplikací se bude posuzovat, jak přispívají k pozitivnímu společenskému dopadu, posilování transparentnosti či aktivního občanství. Aplikace se budou hodnotit i na základě jejich otevřenosti – ať už z pohledu otevřených dat nebo zdrojového kódu. Svým charakterem by měly být přihlášené digitální nástroje inkluzivní.

Soutěž inspiruje občanský sektor k systematičtější práci s daty a vytváření online nástrojů ve prospěch společnosti. Cílem soutěže je mimo jiné poukázat na nutnost otevírání dat a kontinuální práci se státem. 

Co výhra v soutěži přinesla jedné z aplikací Cyklodoprava v Brně, hodnotí Martin Dvořák z Magistrátu města Brna:

„Vítězství v soutěži přineslo zvýšený zájem o cyklistiku v Brně, respektive o její problémy, na které jsme prostřednictví aplikace upozorňovali. Zároveň zvýšený zájem o data v Brně obecně, což vidíme na nárůstu sledovanosti dataportálu či na stahování jednotlivých datových sad. Rovněž je nutné zmínit přínosy v množství kontaktů, prestiži či zlepšení technických i vizuálních dovedností – aplikace je čím dál těžší vytvářet, jelikož některá témata jsou již značně vytěžená a musíme tak přinášet témata nová, zároveň ale i nové způsoby, kterými budeme data prezentovat.“