Nadace OSF ocení nejlepší nápady neziskových organizací na digitalizaci jejich práce

| Aktuality | Tiskové zprávy | Náš stát | naše data

V průběhu první vlny pandemie COVID-19 uskutečnila Nadace OSF průzkum mezi 346 neziskovými organizacemi z celé České republiky. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na předpokládané dopady pandemie na práci neziskových organizací a zmapování jejich potřeb. Ukázalo se, že kromě finanční podpory potřebuje téměř čtvrtina dotazovaných organizací IT podporu, digitální nástroje a software, který organizacím pomůže k přenesení práce do online prostředí.

Digitální technologie navíc představují novou inovativní cestu při řešení společenských problémů. Nadace OSF proto ocení nejlepší nápady na aplikace nebo jiná digitální řešení přicházející z občanské společnosti v soutěži Na stojáka: Neziskovky v digi světě.  

Soutěž Na stojáka je určená zástupcům občanské společnosti – organizacím či jednotlivcům – kteří mají nápad, jak při své práci efektivně a kreativně využívat online nástroje a digitální technologie. Svůj nápad mohou účastníci soutěže přihlásit online přes přihlašovací formulář do 25. října. 8 vybraných účastníků pak bude muset svůj nápad obhájit před publikem tzv. „na stojáka“ – publikum budou muset přesvědčit, že je dobré investovat do jejich nápadu. Nejlepší 3 soutěžící získají finanční odměnu (1. místo: 60 000 Kč, 2. místo: 50 000 Kč, 3. místo: 40 000 Kč) a technologickou podporu na realizaci svého projektu. Vítěze Nadace OSF vyhlásí 18. listopadu

Formát stand-upu opakujeme asi po čtyřech letech, kdy jednotlivci nebo organizace prezentovali své představy o tom, jak a které datasety by se daly otevřít. Teď opět chceme, aby kdokoliv, kdo má nějaký zajímavý nápad, přišel, a myšlenku odprezentoval rychle, jednoduše, srozumitelně. Neziskové organizace by se měly zamýšlet nad využíváním technologií ve své práci pro občanský sektor, nad tím, jak posunout svou práci díky technologiím a datům kupředu. Široká komunita lidí pak bude hlasovat o nápadu, který jim dává největší smysl, ten nápad pak podpoříme. Na technologie se díváme jako na nástroj pro rozvoj společnosti. Oceníme projekty, které za tímto účelem vznikají,“ popisuje Robert Basch, ředitel Nadace OSF.  

K účasti v soutěži zve manažerka komunikace Nadace OSF Markéta Wittichová:

Soutěžní nápad bude hodnocen na základě 5 základních kritérií. Měl by mít prokazatelný pozitivní společenský dopad a posilovat zapojení občanů do řešení problému, ke kterému byl produkt vytvořen. Měl by být relevantní a originální ve vztahu k současným trendům, společenským problémům, technologickému a společenskému pokroku a technologicky proveditelný. Alespoň část zamýšleného řešení by měla pracovat s otevřenými daty nebo napomáhat jejich otevírání. 

 

Situaci ohledně využívání digitálních technologií v neziskovém hodnotí i digitální stratég Lékařů bez hranic Jan Böhm: „Ve srovnání s tím, co vidím jinde, si myslím, že ČR je na tom relativně dobře. Máme tu hodně platforem, jednotlivců, skupin a organizací (Česko.Digital, Nadace OSF a dalších), které se zabývají digitální složkou práce neziskovek. Jako největší současné riziko vnímám, jestli jsou neziskovky schopné tento potenciál vytěžit a něco s ním dělat. Jedna z věcí, co bych na jejich místě zkusil, by byla najít si experta z venku, se kterým bych začal trávit čas, bez ohledu na to, jestli mám přesně představu o tom, co by mi digitalizace měla přinést a na jakou oblast bych se měl zaměřit. Zkrátka nechat někoho nahlédnout pod pokličku toho, co dělám, a nechat si od něj poradit. To je podle mě největší výzva pro občanský sektor v Česku: tím, jak je oblast digitální komunikace sofistikovaná a komplexní, tak hrozí, že to část organizací vzdá.“