Stipendijní program pro středoškoláky předáváme do rukou Bakala Foundation

| Aktuality | Stipendia

Stipendijní program pro středoškolské studenty nabízející ojedinělou příležitost získat nové zkušenosti na prestižních zahraničních školách v USA a ve Velké Británii předává Nadace OSF po 27 letech do rukou nadace Bakala Foundation. Výběrové řízení pro akademický rok 2021/2022 bude vyhlášeno v průběhu října 2020. Stipendium je realizováno ve spolupráci se zahraničními organizacemi ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers) a HMC (Headmasters’ & Headmistresses’ Conference), které dohromady sdružují přes 300 soukromých středních škol.

Málokterý český středoškolák si může dovolit vyjet na školu do zahraničí, natož pak na soukromou školu v USA nebo ve Velké Británii. Takové studium je pro naše studenty finančně nedostupné. Přitom rok strávený na takové střední škole přispívá výrazně k formování osobnosti, k otevírání rozhledu a posilování soudnosti. Studenti se vrací domů s otevřenější myslí, samostatnější, vyzrálejší. Mají schopnost ocenit to, co je lepší jinde a zároveň jsou citlivější k hodnotám vlastní kultury.     

Absolventi stipendijního programu zastávají po návratu do ČR významné pozice v mezinárodních institucích jako ekonomové, právníci nebo vědci, řada z nich učí na středních nebo vysokých školách. Jsou to mladí lidé i se zájmem o veřejné dění a chutí obohatit českou kulturu a společnost a vrátit zpět investici, která do nich byla vložena. Nejedná se jen o pobyt jednostranně přínosný pro naše studenty, ale dává i příležitost představit kulturu a historii naší republiky v zahraničí a  přispět tak k vzájemnému pochopení. 

„Programem za 25 let jeho trvání prošly stovky studentů ze všech koutů naší republiky, jedno mají od počátku společné, a to touhu prohloubit své vzdělání a vyzkoušet něco nového. Nejvíce mě potěší společná setkání s těmito mladými lidmi, kteří na zahraničních školách byli výtečnými velvyslanci České republiky. Všichni se shodují na tom, že jim pobyt změnil pohled na svět a stal se  pro ně odrazovým můstkem pro další studia a pracovní uplatnění ať doma či v zahraničí,“ řekla v roce 2018 Zdenka Almerová, finanční ředitelka Nadace OSF, která se o program od počátku srdečně starala. 

Těší nás, že můžeme navázat na dlouhodobou spolupráci s nadací Bakala Foundation. Věříme, že bude o program dobře postaráno. Držíme všem studentům palce!