Neziskovky a další iniciativy v boji proti koronaviru #2

| Aktuality | Občanská společnost

V souvislosti s druhou vlnou pandemie koronaviru se podobně jako na jaře spustila obrovská vlna pomoci a solidarity. Co nabízejí neziskové organizace a občanské iniciativy? Non-stop infolinky, rozvoz potravin, psychosociální pomoc a mnoho dalšího. Rádi bychom pomohli se šířením dobrých nápadů a projektů na našich online kanálech, poskytli relevantní informace a sdíleli dobrou praxi. Víte o iniciativě, která pomáhá lidem kolem vás situaci s koronavirem v Česku zvládnout? Dejte nám vědět.

 

Aktivity organizací

Charita ČR nabízí poradenství při řešení možných dluhů, při péči o člena rodiny a mnoha dalších tématech v sociální i zdravotní oblasti. Dále jsou k dispozici linky krizové pomoci, kde je možné se svými úzkostmi a obavami a získat psychologickou podporu. Charita dále nabízí  pomoc cizincům v ČR formou poradenství, tlumočení a základní krizové intervence v několika jazycích. 

 

► Organizace Člověk v tísni všechny nabízené služby potřebným přizpůsobila okolnostem: pracovníci se s lidmi se potkávají ve venkovních stanech či s dodržením přísných hygienických pravidel. V devíti krajích ČR jim pomáhají řešit problémy s bydlením, prací nebo dluhy. 2600 lidí řešilo na helplince Člověka v tísni problémy s dluhy, ztrátou práce, bydlením či orientací v podpoře státu. Organizace aktuálně rozšiřuje dluhovou pomoc na místa, kde nebyla dostupná. Už dnes pokrývá cca 40 nových míst vedle stávajících osmi krajů, kde pomoc nabízí dlouhodobě. Telefonická helplinka pro lidi v nouzi: 770 600 800 (od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin). Přes 600 rodin Člověk v tísni podpořil potravinovými balíčky a připravuje se na to, že počet lidí, kteří budou potravinovou pomoc potřebovat, se zvýší. Organizace rozdala 11 tisíc respirátorů 60 místním organizacím v 7 krajích. Spolu s dobrovolníky podporuje doučováním na dálku více než 900 znevýhodněných dětí. Pro rodiny a učitele zpřístupnila audiovizuální výukový portál JSNS.CZ, kde najdou přes 1 280 metodických materiálů, pracovních listů a 290 filmů využitelných při výuce. 

 

Elpida ve spolupráci s Junák – český skaut z.s. nabízí v rámci projektu Skautská pomoc Lince seniorů bezplatnou pomoc při zajišťování každodenních potřeb seniorů v době pandemie COVID-19, kterým je z důvodu např. jiných zdravotních komplikací doporučeno vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob. V tuto chvíli skauti realizují pomoc v těchto činnostech: nákup potravin a základních potřeb (v rozsahu ideálně na celé stokoruny, dle individuálního nákupního seznamu), návštěva pošty (kdy není nutné, aby byl senior přítomný osobně), návštěva lékárny. Stačí zavolat na bezplatnou linku 800 200 007 a sdělit, s čím potřebujete pomoci.

 

Nadace Krása pomoci – stejně jako v první vlně zajišťuje nákupy a léky pro seniory; do některých domovů pro seniory poslala AllInOne Počítače (pro komunikaci klientů s rodinou), dále rozesílá vitamíny, roušky, respirátory i drobné radosti; edukuje veřejnost o problematice sociální izolace. Nadace také podporuje linku Sluchátko – psychoterapeutickou pomoc pro seniory. Plánuje podpořit mezigenerační sdílení zapojením (před)školáků do výroby maskotů a křížovek seniorům pro zkrácení dlouhé chvíle. Zapojuje dobrovolníky na kamarádské hovory po telefonu – jde o dlouhodobé páry dobrovolník-senior i flexibilní dobrovolnictví. 

 

Maltézská pomoc, o. p. s.pro seniory a osoby se zdravotním postižením spustila na jaře 2020 Maltézská pomoc Návštěvy po telefonu. Napříč centry Maltézské pomoci jsou na telefonu dostupní koordinátoři a dobrovolníci, kteří prostřednictvím telefonního hovoru zpříjemní seniorům karanténní chvíle. Veřejně se do projektu zapojilo devět center spadajících pod Maltézskou pomoc – jde o centra v Olomouci, Brně, Mělníku, Neratovicích, Uherském Hradišti, Otrokovicích, Přerově, Šumperku a Jeseníku. Zájemci kontakt s dobrovolníkem na telefonu mohou zavolat koordinátorovi na telefonní číslo dle oblasti, do které spadají. Kontakty zde.

 

Nezisková organizace Sue Ryder nabízí pomoc na poradenské lince 777 718 465 (pondělí 13:00 – 16:00, středa 9:00 – 12:00). Dotazy mohou zájemci pokládat také ve formuláři a v chatu, který je součástí poradenského portálu www.neztratitsevestari.cz. Zde najdete také aktuální informace týkající se seniorů. Bez omezení běží také sociální služby – osobní asistence a domov pro seniory.

 

Centrum pomoci Paměť národa nabízí pomoc pamětníkům, jejichž vzpomínky byly zaznamenány v rámci dokumentaristického projektu Paměť národa – válečným veteránům, účastníkům domácího odboje, bývalým politickým vězňům, přeživším holokaustu, disidentům a dalším. Centrum zajišťuje zprostředkování nákupu potravin či jiného zboží, vyzvednutí léků či pomoc se zprostředkováním lékařské či psychologické pomoci a další služby. 

 

Centrum inkluzenabízí HELP linku Centra pro rodinu a HELP linku Centra finanční a právní podpory a také online psychologickou/psychoterapeutickou podporu či podporu v oblasti řešení financí, dluhů, insolvencí apod. Konzultace centrum poskytuje telefonicky, prostřednictvím emailu, Skype či Facebooku. Intenzívně se také poskytuje podporu sociálně znevýhodněným dětem a rodinám při domácím vzdělávání, kterým pomáhá při domácí přípravě do školy, zprostředkovává komunikaci mezi školou a rodinou, nabízí online videokonzultace a individuální doučování a také pro ně intenzívně shání potřebnou techniku (notebooky a tablety).

 

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. nabízí bezplatnou právní a psychologickou poradnu pro rodiče a Krizovou linku pro mámy a táty. Po telefonu, na webu i osobně (během nouzového stavu online vybraným způsobem) poskytují poradkyně Aperia první psychologickou pomoc přetíženým, vyčerpaným a bezradným rodičům. Radí rodičům v oblasti rodinného, pracovního práva a sociálního zajištění rodiny. Poradenství je zdarma. Poradkyně sledují aktuální opatření např. ohledně čerpání OČR apod. V Průvodci porodnicemi Aperio monitoruje a informuje o aktuální situaci v porodnicích, zejména pokud jde o přítomnost osoby blízké u porodu a na poporodním oddělení. 

 

Společnost pro ranou péči aktivovala linku podpory, na kterou se mohou obracet rodiče a pečující osoby, které prožívají úzkosti a obavy o své nemocné nebo extrémně nedonošené děti. Linka nabízí profesionální pomoc se starostmi o dítě, anonymní podporu a pochopení v nepříznivé situaci i základní sociálně-právní poradenství. V případě potřeby volejte každý všední den od 9 do 15 hodin na 601 541 780.

 

PROSTOR PRO dlouhodobě podporuje především děti, dospívající a rodiče při zdolávání životních překážek. V reakci na současnou krizovou situaci nabízí přetíženým a tápajícím rodičům z Hradce Králové zdarma psychologické a výchovné poradenství a podporu po telefonu. Dospívající z Hradce Králové, Třebechovic pod Orebem a Kostelce na Orlicí se mohou obrátit na sociální pracovníky Nízkoprahového klubu KLÍDEK s prosbou o radu nebo pomoc prostřednictvím Facebooku a Instagramu i telefonicky. Zároveň NZDM KLÍDEK spustilo projekt online terénní práce Online v Klídku.

 

► Sdružení pro integraci a migraci poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství (v češtině, angličtině a ruštině) migrantům bez ohledu na pobytový status. Otevřeno je v pondělí, ve středu a ve čtvrtek na objednání v kanceláři na Praze 3. Konzultace jsou možné také online, po mailu a telefonu. Organizace nabízí také služby interkulturních pracovníků (především v jazycích vietnamština, ruština, mongolština, španělština a ukrajinština), doučování dětí cizinců online, překlady informací o opatřeních v rámci nouzového stavu, jak postupovat při podezření na nákazu a další. Pro dotazy je k dispozici email: poradna@migrace.com nebo mobil (právní konzultace): 605 263 035 603 547 450. 

 

Projekt Dělám co můžu – psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, terapeuti, duchovní a pedagogové nabízí online psychologickou podporu všem, kteří ji v této náročné době potřebují. Zkušený tým odborníků je tu pro všechny zdravotníky, policisty, lékárníky, hasiče, starosty, sociální pracovníky, záchranáře a další pracovníky v první linii. Nonstop linka psychické pomoci: 116 123.

 

 

Pomoc obětem domácího násilí, jejichž situace se aktuálně může výrazně zhoršit, nabízí Bílý kruh bezpečí. Poradny Bílého kruhu bezpečí zůstávají v provozu během nouzového stavu beze změn. K dispozici je i nonstop Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006. Více info na www.116006.cz.

 

► PROFEM, Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí nabízí on-line poradnuchatové poradenství, telefonní linku 608 222 277 (pondělí až pátek od 9.00 do 15.00) a také Facebook messenger.

 

 

► Organizace Persefona se věnuje pomoci obětem zasaženým domácím a sexuálním násilím více než 10 let. Pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění a jejich blízké jsou k dispozici telefonní linky 737 834 345, 545 245 996, online chatu každý všední den od 9 – 17 hodin na webu, využít lze také e-mail poradna@persefona.cz.

 

► Centrum ROSA nabízí různé formy distančního poradenství pro ženy zažívající násilí ve vztazích. V pracovních dnech mezi 9 – 18 hodinou je možné využít telefonní linku 739 709 764 nebo SOS linku 602 246 102. Lze využít také internetové poradenství prostřednictvím formuláře na www.rosa-os.cz a www.rosacentrum.cz. Dotazy lze psát i na mail poradna@rosa-os.cz. Nově, prostřednictvím chatu, je centrum k dispozici v úterý (13-15), čtvrtek (9-11) a pátek (9-12) na www.rosacentrum.cz vpravo dole. 

 

In IUSTITIA poskytuje bezplatnou poradnu Justýna pro oběti předsudečného násilí (nově i pro osoby, kteří byli napadeni pro domnělý či faktický zdravotní stav – lidé COVID pozitivní) na území celé ČR. V Brně nabízí také poradnu pro oběti zvláště zranitelné (např. děti, oběti sexuálního násilí, oběti s fyzickým postižením apod.). Poradna nabízí sociální poradenství, právní informace a v některých případech právní zastoupení. Poradnu je možné kontaktovat skrze telefonní číslo 773 177 636 nebo e-mail: poradna(@)in-ius.cz. Další informace a kontakty lze nalézt zde.

 

Nevypusť Duši je nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví. Pracujete v pomáhající profesi vy nebo váš blízký? V případě, že je toho na vás moc, nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Pro pracovníky a pracovnice ve zdravotnictví funguje nonstop Linka kolegiální podpory – 607 400 591 nebo 720 219 618. Praktické rady, jak zvládat aktuální náročné období naleznete na Facebooku organizace.

 

Zdravotní klaun že těžké situaci je velkým pomocníkem dobrá nálada, už bylo dokázáno. Pomáhá ke zlepšení psychického stavu i k uzdravování. Proto stojí Zdravotní klaun po boku zdravotnického personálu co nejdéle to půjde, aby mohl rozdávat radost tam, kde se jí nedostává (nemocným dětem, rodičům i přetíženému personálu). Za dodržování přísných hygienických pravidel organizace pokračuje v klauniádáchpravidelných návštěvách hospitalizovaných dětí po celé ČR; návštěvy pravidelně konzultuje s nemocnicemi, vedením, hygienou. “Uzavřeným” nemocnicím nabízí Virtuální klauniády, a to buď v domluvený čas pro děti na daném oddělení nebo na objednávku pro konkrétní dítě. Virtuální klauniádu si také může objednat zdarma každý rodič pro své nemocné dítě v nemocnici či v domácí péči.

 

Centrum Locika přináší sérii podpůrných článků, návodů a informací, jak zvládnout karanténu s dětmi, jak je podpořit a jak opečovat i sám sebe. Jak naložit s vlastním strachem a úzkostí. Toto období je pro rodiny zasažené domácím násilím opravdu nelehké. Podpoří klienty/ky i formou distanční pomoci – ve standardních otevíracích hodinách na lince 734 441 233, případně na mailu info@centrumlocika.cz.

 

Poradna VIGVAM se věnuje pomoci dětem, které zasáhla smrt blízkého – nečekaná a často tragická. Aktuálně poskytuje zdarma poradenství v této oblasti, jak mluvit s dětmi o smrti a také, co dělat, když se smrt objeví na prahu. Připravují se také online setkání, která se tomuto tématu a strachu se smrtí spojeným budou věnovat.

 

yourchance o.p.s. se s programem Začni správně věnuje mladým lidem odcházejícím z dětských domovů. Nově zřídili platformu Domovy sobě, která se zaměřuje hlavně na sdílení zkušeností a zdrojů mezi jednotlivými dětskými domovy které zůstaly zejména v první vlně na okraji zájmu příslušných státních institucí stejně jako seniorské domy. 

 

 

► Nezisková organizace EDA poskytuje ranou péči v ČR rodinám s dětmi s postižením a v souvislosti s koronavirovou krizí nabízí pomoc všem, kteří se potřebují vypovídat nebo se poradit. Pokud na vás doléhá tíha aktuálních událostí, využijte bezplatnou Linku EDA 800 405 060, která je určena klientům z celé ČR. Více zde.

Eurotopia nabízí bezplatnou právní pomoc v oblastech rodinného, pracovního práva a sociálního zajištění rodiny, bydlení, dluhové poradenství. Působí ve 4 regionech a služby se snaží rozšířit i do dalších oblastí. Zároveň zajišťuje psychologickou a psychoterapeutickou podporu pro rodiny – rodiče i děti v rámci AMT centra a navazujících projektů. Po telefonu, na webu, e-mailem, s využití sociálních sítí i osobně (během nouzového stavu osobně i online) poskytuje pomoc všem potřebným rodinám. Služby jsou poskytovány bezplatně.

 

Dárcovské výzvy

► Charita ČR: Sbírka pro Česko. Na vlně pomoci proti bezmoci. Veřejná sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Více informací zde.

 

Diakonie ČCE: Sbírka pro lidi v nouzi. Veřejná sbírka na pomoc těm, kteří dlouhodobě žijí s napjatým rozpočtem a nyní se vlivem ztráty příjmů dostali do velmi svízelné situace. Můžete příspět také do Sbírky na pomoc pečovatelkám. Kvůli karanténám a nedostatku personálu jsou pečovatelky a pečovatelé pod velkým tlakem. Finanční dary jim umožní získat výpomoc a potřebné vybavení. Pomozte ochránit a povzbudit lidi, kteří se starají o ty nejohroženější. 

 

Armáda spásy: Sbírka na pořízení roušek a desinfekčních prostředků. Armáda spásy, jakožto poskytovatel služeb pro lidi extrémně vyloučené ze společnosti, chce ve svém úsilí vytrvat i v této nepříznivé době. Pro zajištění bezpečnosti práce zaměstnanců a zajištění maximální eliminace případného šíření nákazy v cílové skupině lidí bez domova, je potřeba zajistit vybavení všech zařízení dostatečným množstvím ochranných pomůcek pro zaměstnance (respirátory) a pro uživatele (roušky), dále dostatečné množství desinfekčních prostředků a dalšího materiálního vybavení. Tento bezpečnostní základ je nutností, aby se virus nešířil mezi dalšími občany. Přispět můžete zde.

 

► Iniciativa Energii lékařům se rozhodla podpořit zdravotníky a zdravotnice v první linii boje s epidemií. Na jaře se podařilo vybrat prostředky na 66 tisících balíčků pro tisíce zdravotníků ze 70 zdravotnických zařízení. Ze vzkazů od lékařů, lékařek a zdravotníků bylo zřejmé, že tato pomoc opravdu pomohla. Aktuální kolo výzvy právě běží

 

Pet Heroespomoc zvířatům, která se ocitnou v nouzi a na které nám stačí kapacita. Organizace vytvořila dárcovskou výzvu, ve které se snaží získat finanční prostředky na pomoc zvířatům, která se ocitnou v nouzi vinou koronavirové krize. Převážně jde o zvířata majitelů, kteří přišli o práci a následně také o bydlení nebo se jejich situace vinou koronaviru zásadně změnila a nedokáži se o zvíře postarat. Takovým psům a kočkám organizace hledá dočasné péče a jiné domovy. Více zde

 

 

Grantová řízení a nadační příspěvky

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil 19. října 2020 nové mimořádné grantové řízení Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru. Cílem programu je podpořit nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti a poskytující sociální služby určené pro seniory, dlouhodobě nemocné, osoby se zdravotním postižením a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Výbor dobré vůle vložil do fondu částku 2 miliony korun a zároveň na tyto účely mohou přispívat jednotlivci a firmy zde. O příspěvek z programu lze žádat od pondělí 19. října 2020 až do vyčerpání finančních prostředků ve fondu. Více informací zde.

Databáze mimořádně vyhlášených výzev a zrychlených grantových řízení pro neziskové organizace je aktuálně přístupná v Grantovém diáři pro všechny zdarma, tedy i bez předplatného. Všechny výzvy, vyhlášené v reakci na aktuální situaci a dopady pandemie v České republice, najdete zde.