Naše bilance roku 2020

| Aktuality | Občanská společnost

Rok 2020 před nás postavil celou řadu výzev a podrobil nás opravdu těžkým zkouškám. Navzdory mnoha nesnázím ale také odhalil, jak silná, akceschopná a solidární dokáže být občanská společnost.  Po celý rok jsme v Nadaci OSF podporovali aktivity neziskového sektoru směřující ke zvládnutí situace kolem pandemie COVID-19. Chceme ocenit nasazení, s jakým organizace pomáhaly tam, kde bylo třeba, a také flexibilitu, s jakou se nejen naši grantisté dokázali přizpůsobit novým formám komunikace a převést většinu svých aktivit do on-line prostředí. Věříme, že díky vzájemné podpoře tyto nelehké časy překleneme. Díky, že v tom jedete s námi!

Co konkrétně přinesl rok 2020 naší nadaci?

Robert Basch, ředitel Nadace OSF
„Podařilo se nám flexibilně reagovat na tu zběsilou epidemii. Všechny klíčové programy jsme i po dohodě s dárci upravili tak, aby mohly běžet i přes různá epidemiologická opatření. Krize pro nás znamenala příležitost, impuls pro inovace a věci, které jsme dlouho nikam nebyli s to posunout, jsme vyřešili najednou obratem. I přes náhlé úmrtí v týmu jsme byli schopni postavit nový finanční tým a mnoho procesů následně zjednodušit a zefektivnit. Pokud lidé cítí, že mají důvěru, tak rostou. Přehnaná kontrola nikomu nepomůže. Nadace vyšla jako organizace z letošního roku silnější, než do něj vstupovala, a to je skvělá zpráva.“

Barbora Hořavová, programová ředitelka
„Letos se nám podařilo vytvořit a upevnit tým programu Active Citizens Fund a opět se potvrdilo, že každá krize přináší příležitosti. Online práce má sice své limity, ale i tak mám pocit, že už některým offline akcím odzvonilo, protože je zkrátka efektivnější a praktičtější udělat je online. Díky krizi se ve společnosti posiluje význam nepracovního a rodinného času, což vnímám velmi pozitivně.”

Zdenka Almerová, finanční ředitelka
Znovu jsem si uvědomila, jak důležitou roli pro mě hraje spolupráce s lidmi, kteří přes různé zkušenosti, věk, vzdělání vyznávají stejné základní hodnoty jako jsou – kolegialita, nadhled, důvěra a zodpovědnost. Náš program stipendií pro středoškolské studenty letos převzala Bakala Foundation a i když se mi po programu stýská, je mi potěšením konstatovat, že je ve správných rukách. Nadace se do propagace a náboru nových studentů pustila s velkým nasazením. Pro mě je nejdůležitější, že skvělá příležitost získat stipendium ke studiu na soukromých školách v USA nebo Velké Británii zůstane pro české středoškoláky i nadále otevřená.”

Lucie Plešková, programová manažerka
„Díky skvělému týmu se nám nejen podařilo dobře zvládnout všechny výzvy, které letošní rok přinesl, ale současně i rozjet řadu nových projektů a programů: Společně s Nadací Albatros a Nadací České spořitelny budeme podporovat aktivity v oblasti včasné péče. Naše Advokační fórum nově nabízí služby na míru grantistům jiných nadací, což jako první začal využívat Nadační fond Avast. Rozjíždíme také program zaměřený na podporu mediálního vzdělávání v knihovnách. Přestože bylo možné velkou část našich aktivit přesunout do online prostředí a realizovat na dálku, uvědomila jsem si, jak moc mi chybí osobní kontakt s našimi partnery a organizacemi, které pracují v terénu. Že pro dobrou spolupráci na všech úrovních je potřeba především budování vzájemných vztahů a důvěry, což bez osobních setkání, živých debat a společně stráveného času jde jen obtížně a pomalu. Ale především jsem si uvědomila, že opravdu dobrý tým se pozná podle toho, že se na ostatní můžete spolehnout i v těžkých dobách! A proto bych moc ráda poděkovala všem svým kolegyním a kolegům za úžasnou týmovou spolupráci v letošním roce.”

Marie Peřinová, programová manažerka
 „V programu Stronger Roots jsme letos rozběhli intenzivní konzultační program, ve kterém se neziskovky učí a sdílejí zkušenosti s tím, jak rozšiřovat okruh svých příznivců a dárců. Během roku jsme pro našich 16 grantistů uspořádali 10 workshopů či webinářů, třeba o tom, jak propagovat značku či zorganizovat úspěšnou crowdfundingovou kampaň. A vůbec poprvé jsme také každému z našich grantistů zajistili dlouhodobou podporu zkušeného mentora či mentorky.”

Barbora Janoušková, programová manažerka
„Letos se nám v programu Active Citizens Fund rozběhlo prvních 77 podpořených projektů ve všech krajích ČR! V průběhu roku jsme navštívili již 42 z nich. Potěšilo nás, že si naši příjemci poradili s nepředvídatelnou situací velmi kreativním způsobem a dokázali i v tomto náročném období zapojit a nadchnout veřejnost pro svou činnost. Celému týmu patří velký dík za usilovnou snahu být našim příjemcům oporou a za odvahu, se kterou se letos vrhali do nových situací, jakou byla práce s novými online nástroji, vedení i technické zajištění webinářů nebo dlouhodobá práce z domova.”

Markéta Wittichová, manažerka komunikace
„Z pohledu komunikace byl přechod do onlinu zajímavou výzvou. Letošní rok byl i pro PR rokem zamyšlení nad tím, jak být v komunikaci originálnější a nápaditější. Mám radost z každé podařené akce, na které propojíme lidi, kteří by se možná nepotkali, přestože pracují na stejném tématu. Našimi letošními highlighty byly: 5. ročník veletrhu otevřených dat Open Data Expo, 10. ročník už tradiční soutěže o Novinářské ceny a Podzimní Civic Tech Open. Osobně se ráda s lidmi potkávám, v této oblasti bohužel rok 2020 mnoho příležitostí nepřinesl. Štěstí je, že v nadaci máme super lidi, kteří se dokáží navzájem podpořit. Bez nich by se to zvládalo mnohem hůř.”

Marie Čermáková, manažerka komunikace s dárci
„Podařilo se nám získat nové dárce a finanční prostředky pro rozjezd nového projektu, který se zaměří na mediální vzdělávání ve spolupráci se sítí knihoven po celé ČR.  Všichni jsme se naučili spoustu nových věcí z online prostředí, které nám mohou zjednodušit práci, ale také to, že spoustu věcí vlastně k životu a práci nepotřebujeme. Nejdůležitější jsou pro nás všechny dobré vztahy a to platí v osobním ale i pracovním životě. Ve fundraisingu jsou dobré vztahy naprosto zásadní. Budují se ale dlouho a je třeba o ně pečovat.”