Pomozte nám zmapovat celoroční dopady pandemie COVID-19 na neziskový sektor

| Aktuality | Občanská společnost

Záleží nám na tom, aby dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace a jejich klienty byly co nejmenší a organizace získaly potřebnou podporu. Proto jsme připravili dotazník, kterým chceme zmapovat celoroční dopady pandemie COVID-19 na neziskový sektor a zjistit jeho komplexní potřeby. Navazujeme tím na náš jarní průzkum, kterého se mnoho z vás zúčastnilo – výsledky najdete zde. Cílem je získat aktuální data a zjistit, jak se situace neziskových organizací od začátku minulého roku posunula. 

Prosíme o vyplnění dotazníku do 26. ledna 2021 včetně. Je určen všem organizacím bez ohledu na tematickou nebo geografickou oblast působení. Uvítáme, když jej nasdílíte dalším spřáteleným organizacím.
 

Pomozte nám identifikovat ty nejzásadnější problémy, kterým ve svých organizacích čelíte, a potřebná opatření, která vám umožní pokračovat ve své práci. Jsme přesvědčeni, že pro efektivní jednání s veřejnou správou, podnikateli či individuálními dárci o podpoře a udržení akceschopnosti neziskového sektoru budeme potřebovat dobrá data o tom, jak si celý sektor stojí. Data zároveň ukáží, kam bude nutné směřovat největší podporu. 

Díky výsledkům jarního průzkumu jsme byli schopni mediálně zviditelnit potřeby organizací a zároveň flexibilněji nastavit pravidla grantování. Výsledky jsme představili na Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a mezi dárci, kteří se přidali k naší výzvě Stojíme při vás – výzva zaručuje podporu organizacím v době krize. Na potřeby ohrožených skupin a neziskového sektoru jsme reagovali také spoluprací na iniciativě Učíme online (převedení výuky do online prostředí), spuštěním inkubátoru veřejně prospěšných neziskových projektů (na podporu digitalizace NNO) a soutěží pro nejlepší nápady na řešení společenského problému digitální cestou Na stojáka. Na jaře tohoto roku také plánujeme vyhlásit grantovou výzvu, která se zaměří na potřeby organizací v digitální oblasti. 

Předem děkujeme za vyplnění.