Dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace

Pandemie COVID-19 bude mít zásadní dopad na neziskové organizace. Naprostá většina organizací se obává, že se v důsledku pandemie dostane do finančních problémů. Více než 80 % dotázaných organizací předpokládá, že nebudou schopny v blízké době zajistit nadále poskytování služeb svým klientům. To se dotkne především nejohroženějších skupin obyvatel, kterým se sníží dostupnost péče a podpory. Mnoho organizací však své aktivity v době krize orientovalo na zmírnění důsledků pandemie a pomoc lidem postiženým krizí.

Soubor obsahující tabulky s vypočítanými statistikami pro jednotlivé otázky pro Excel/LibreOffice: Dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace – statistiky

Sběr dat probíhal ve dnech 27. 3. – 8. 4. 2020, online dotazník vyplnilo 346 organizací z celé ČR.
Dotazník, který je základem pro průzkum, se volně šířil prostřednictvím sociálních sítí. Organizace, které jej vyplnily, tak nepředstavují reprezentativní vzorek občanské společnosti.
Ve sloupcích jednotlivých tabulek je procentuální podíl jednotlivých odpovědí na příslušnou otázku, řádek „Total“ pak obsahuje jejich celkový počet. Listy souboru seskupují statistiky na celkové (za všechny organizace), dle krajů, dle oblasti působení, rozpočtu organizace a počtu zaměstnanců. Případné dotazy směřujte na osf@osf.cz.