Příručka advokační práce Rukověť zdánlivě bezmocných

  • Rok vydání: 2020
  • Organizace: Nadace OSF
  • ISBN: 978-80-87725-53-5
  • Programová oblast: Advokační práce
  • Publikace ke stažení:

Představujeme novou příručku advokační práce – Rukověť zdánlivě bezmocných, kterou vydává Advokační fórum Nadace OSF. 

Naše příručka vás provede procesem plánování a ukáže vám:

• jak si vybrat téma
• definovat problém a jeho příčiny
• zmapovat si prostředí
• zvolit vhodnou strategii
• stanovit aktivity

V příručce najdete konkrétní nástroje jako je strom problémů nebo mapa klíčových hráčů a návod k jejich praktickému použití. Tyto a další nástroje jsme sami používali a používáme při plánování bezpočtu advokačních kampaní. Pracují s nimi lidé, kteří sledují veřejný zájem a zpravidla hájí práva a zájmy některé společenské skupiny (často znevýhodněné), či se zabývají ochranou životního prostředí.

O autorech

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je programovým specialistou Advokačního fóra Nadace OSF. Dále působí jako externí pedagog na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde získal titul Ph.D. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

Petr Machálek

Petr je spolupracovníkem Advokačního fóra Nadace OSF a konzultantem nevládních organizací v oblasti advokační práce, fundraisingu a organizačního rozvoje. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Hnutí DUHA. Založil a vedl koalici Za snadné dárcovství.

Milan Štefanec

Milan se ve své činnosti v NESEHNUTÍ věnuje projektům prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí (jižní Kavkaz, Moldavsko, Ukrajina atd.). Spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro místní občanské iniciativy a s Advokačním fórem Nadace OSF.


Publikace vychází jako součást projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Vznik publikace podpořila také Asociace Public Affairs agentur České republiky, z. s. (APAA) sdružující nejvýznamnější v Česku působící agentury, které poskytují služby v oblasti lobbingu a zastupování zájmů firem, podnikatelů a jejich uskupení ve vztahu k veřejné správě. Členové APAA jsou přesvědčeni o nezbytnosti lobbingu pro demokratickou pluralitní společnost.