fbpx

Dopady pandemie COVID-19 na neziskové organizace 2021

Pandemie COVID-19 má zásadní vliv na fungování neziskových organizací a poskytování služeb, ukázal to průzkum Nadace OSF, který realizovala společně s agenturou Behavio Labs zabývající se výzkumem veřejného mínění a trhu. Anketní sběr dat probíhal ve dnech 14. až 26. ledna 2021 formou online dotazníku. Ten vyplnilo celkem 483 organizací z celé České republiky a byl zaměřen na dopady koronavirové krize na neziskový sektor v minulém roce, jeho potřeby a očekávání pro rok 2021.

Zdrojové tabulky jsou ke stažení zde: Nadace OSF_Dopady_pandemie_zdrojove tabulky