Pozvánka na Advokační inspiraci na téma ochrany zvířat

| Aktuality | Advokační práce

Zveme vás na online setkání Advokačního fóra, kde s vámi svoji zkušenost s advokační prací bude sdílet Anna Bernátková ze Svobody zvířat a Marek Voršilka z organizace Obránci zvířat.

Kdy: 29.1. 2021 od 10.00 do 11.30 hodin.
Kde: Zoom (odkaz vám zašleme den předem na váš email na základě vaší přihlášky ZDE).

Co: Sdílení zkušeností ze dvou úspěšných advokačních kampaní na ochranu zvířat.

Díky kampani Svobody zvířat byl schválen zákon chránící divoké druhy zvířat v cirkusech a tak od 1. ledna 2022 nebude možné množit a dovážet tyto druhy ze zahraničí a nová mláďata nebudou moci být drezurována.

Obránci zvířat dlouhodobě usilují o lepší životní podmínky zvířat. Jejich úsilí zaměřené na zákaz klecových chovů slepic se letos proměnilo v úspěch – od roku 2027 budou klecové chovy nezákonné.

Jak kampaně probíhaly, kde byly jejich klíčové momenty, s jakými problémy se organizace potýkaly a kdy došlo v kampani ke zlomu? Pokud se také věnujete advokační činnosti, usilujete o změny na systémové úrovni a zajímá vás, jak pracují ostatní, přijďte nabrat inspiraci!

S kým:
Ing. Anna Bernátková byla koordinátorkou kampaně Cirkusy bez zvířat organizace Svoboda zvířat. Ochranou volně žijících druhů zvířat se zabývá také v místě jejich přirozeného výskytu v rámci své vědecké práce během doktorského studia na ČZU.

 

 

Marek Voršilka je předsedou spolku OBRAZ – Obránci zvířat. Kromě vedení a řízení organizace se věnuje lobbingu a kampaňové strategii, která přispěla k prosazení zákazu kožešinových farem a zákazu klecových chovů slepic. K mnohaleté praxi v aktivismu ještě stačil vystudovat práva a odpracovat pár let na německé IT technické podpoře.

 

“Advokační inspirace” je realizována v rámci projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci. Projekt je podpořen programem Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.