Podporujeme hlas středoškoláků ve veřejném prostoru

Třetina českých středoškoláků nechodí do školy ráda a celá polovina studentů má výhrady k obsahu výuky na středních školách. To jsou čísla, která považujeme za nepřijatelná. I proto podporujeme Českou středoškolskou unii (ČSU), která hledá cesty pro větší spokojenost středoškoláků, hájí jejich hlas ve veřejném prostoru a rozvíjí jejich iniciativu na školách, kde studují.

„Unie mi otevřela dveře do světa angažovaných středoškoláků a přivedla k projektům a aktivitám, které bych sám býval neobjevil,“ říká jeden ze členů unie. V roce 2019 uspořádala ČSU několik akcí týkajících se školství, které mezi účastníky rozšiřovaly povědomí o důležitých otázkách, předávaly jim know-how a vytvořily prostor pro komunikaci mezi studenty napříč republikou.

„Za tento rok jsme byli schopni vyškolit 24 dobrovolníků do týmu ČSU, získali jsme 150 nových členů, podařilo se nám prosadit se v médiích a být slyšet. Úspěšně se nám daří rozšiřovat naše působení do krajů mimo Prahu a celkově do menších měst, což je jeden z cílů, na kterém budeme i nadále pracovat.“ (ČSU)

Díky finanční podpoře Nadace OSF mohla ČSU v roce 2019 také prezentovat svou činnost na nejrůznějších nejen středoškolských akcích, svolat svůj nejvyšší orgán – Republikový sněm a také financovat tým dobrovolníků, kteří se práci v ČSU věnují.