Stronger Roots v roce 2020: Srozumitelnější komunikace a víc dárců

| Blog | Stronger Roots

Program Stronger Roots, který realizuje Nadace OSF ve spolupráci s partnery ze Slovenska a Maďarska, má za sebou první projektový rok. Pětatřicítka českých, slovenských a maďarských organizací během něj intenzivně pracovala na tom, aby rozšířila svůj okruh příznivců a upevnila své vztahy s veřejností. Jaké zkušenosti jim rok 2020 přinesl? 

Zeptejte se svých příznivců

Většina organizací na počátku svých projektů uspořádala průzkum mezi svými stávajícími i potenciálními příznivci a ptaly se jich, co se jim na jejich organizaci líbí, zda rozumí tomu, co dělají, a co by mohly zlepšit. Některé organizace oslovily až 250 lidí a získaly nejen cennou zpětnou vazbu, ale také množství nových kontaktů. Někteří z respondentů se nyní chtějí zapojit do jejich práce jako dobrovolníci nebo i dárci.

“Začněte se s vašimi příznivci a dárci potkávat, zajímejte se o ně, povídejte si s nimi… Aneb začněte s nimi budovat opravdový vztah a věci se začnou dít.“

Jiří Bárta, vedoucí kampaně za navýšení nadačního jmění Nadace Via, mentor programu Stronger Roots

Mluvte jasněji

Komunikační strategie není jen papír popsaný frázemi, ale základ, bez kterého se neobejdete. O tom se přesvědčila většina podpořených organizací, které se snažily změnit svou komunikaci tak, aby byla srozumitelnější a atraktivnější. Pražské matky dokonce v programu prošly kompletním rebrandingem – nově se jmenují Pěšky městem a mají nové logo, vizuál, web i newsletter.

“Postupně v organizaci budujeme strategii naší značky. Hlavně se nám ale podařilo v rámci kampaně Svoboda do důsledku aspoň částečně vystoupit z naší bubliny sledujících. Spot k této kampani vidělo přes 2 000 000 lidí v České televizi.”

Zuzana Siváková, IQ Roma Servis

Fundraising se vyplatí, ale musíte o své dárce pečovat

Zatímco některé organizace podpořené v programu Stronger Roots mají zkušené fundraisery, jiné s oslovováním individuálních dárců a firem právě začaly. Všechny ale sdílely zkušenosti, jaký CRM systém zvolit, jak nastavit péči o dárce či jak zorganizovat crowdfundingovou kampaň.

“Největší radost máme z naší fundraisingové kampaně, kterou jsme uspořádali s účelem zachránit workcampy. Vybrali jsme na ní přes 170 000 korun, o čemž jsme předtím ani nesnili – naše předchozí nejúspěšnější kampaň vybrala jen okolo 30 000 korun.”

Lenka Kadeřábková, INEX-SDA

Stronger Roots je příležitost nastartovat sami sebe

Program Stronger Roots poskytl organizacím nejen finance na jejich projekty, ale především prostor, kde mohou své problémy i úspěchy při budování komunit příznivců sdílet mezi sebou a řešit s přizvanými odborníky. V roce 2020 proběhlo pro zástupce podpořených organizací 31 workshopů a po celý rok jim pomáhalo 38 zkušených mentorů z občanského sektoru či z byznysu, kteří s nimi sdíleli své zkušenosti, rady a tipy, ale také kladli složitější otázky a poskytovali pohled zvenčí. Mimo to se do programu zapojilo dalších 31 externích konzultantů, kteří radili organizacím s konkrétními úkoly, například jak sestavit byznys plán či jak vytvořit dárcovskou pyramidu.

“Mentorka byla pro mě osobně skvělou podporou. Cítím se v naší organizaci někdy osamocená, protože ve fundraisingu řeším úplně jiné věci než všichni ostatní. Takže jsem vděčná, že jsem mohla to, co mě trápí, probrat se zkušenou profesionálkou, která mi navíc často ukázala, že to, čím procházím, se děje všude. Mentorka se na naše aktivity dívala s nadhledem a vždy mi poskytla jiný úhel pohledu, které mě posunul kupředu.”

Jana Matyášová, Rodina v centru

“Hlavním přínosem našich setkání s mentorem je nová energie a motivace, díky níž vidíme snadnější cesty jak dosáhnout našich cílů. Je to přesně taková podpora, jakou potřebujeme.”

Václav Kocur, Hnutí Brontosaurus

A co dál?

Podpořené organizace budou na svých projektech v programu Stronger Roots pracovat ještě po celý rok 2021. Čekají je nejen další setkání s mentory a konzultanty a nové workshopy, ale také uspořádání vlastní crowdfundingové kampaně, jejíž výnosy jim – pokud budou úspěšní – Nadace OSF zdvojnásobí. Cílem programu Stronger Roots je posílit odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispět k jejich většímu propojení se společností. Program realizuje Nadace OSF ve spolupráci s českým thinktankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.

Stronger Roots v roce 2020 v kostce 

Pilíř 1: Posilování okruhu příznivců (constituency building)

  • 35 podpořených organizací (12 z Česka, 11 ze Slovenska a 12 z Maďarska)
  • 38 mentorů – 380 hodin mentoringu
  • 31 konzultantů – 236 konzultačních hodin
  • 31 webinářů a workshopů

Pilíř 2: Posilování spolupráce neziskových sítí s aktéry s odlišnými názory (transverzální spolupráce)

  • 9 neziskových sítí (4 z Česka, 3 z Maďarska a 2 ze Slovenska) 3 společné akce