Dobrým naplánováním advokační kampaně stoupá šance na úspěch

Advokační fórum Nadace OSF posiluje občanskou společnost a občany tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem. Ti k tomu ale potřebují dobře znát nástroje a metody advokační práce (advocacy) a lobbingu. Mnohé neziskové organizace a jednotlivci tyto potřebné znalosti nemají – a do založení Advokačního fóra neexistovalo ani místo, kde by je získali. 

V roce 2019 poskytli experti a expertky Advokačního fóra 245 hodin konzultací pro 24 organizací, které se věnují tématům jako klimatická změna, exekuce, vzdělávání, ochrana zvířat nebo děti ohrožené domácím násilím. Našich workshopů, přednášek, síťovacích setkání a konference se zúčastnilo 185 zástupců, zástupkyň občanské společnosti, veřejné, akademické i soukromé sféry. 

„Spolupráce s Advokačním forem nám pomohla ujasnit si priority, cíle a zvolit efektivní způsob, jak iniciovat změnu financování pro dětské oběti násilí v rodině tak, jak je to běžné v okolních státech. Tato změna je základní podmínkou proto, aby se tyto služby mohly v ČR rozvíjet a Dětství bez násilí v ČR nebylo jen vizí, ale žitou realitou.“ (Petra Wűnschová, ředitelka Centra LOCIKA)

V roce 2020 jsme vydali příručku Advokační práce Rukověť zdánlivě bezmocných obsahující konkrétní nástroje k plánování úspěšné advokační kampaně. Pracují s nimi lidé, kteří sledují veřejný zájem a zpravidla hájí práva a zájmy některé společenské skupiny (často znevýhodněné), či se zabývají ochranou životního prostředí.

A další úspěchy? Díky kampani organizace Svoboda zvířat, na které se podílelo také Advokační fórum, se podařilo v roce 2020 prosadit větší ochranu zvířat v cirkusech.

„Konzultace s Advokačním fórem ohledně kampaně Cirkusy bez zvířat nás hodně posunuly dopředu. Štěpán a Petr nám při pravidelných Skypech pomohli s tím, jak ve vrcholné fázi kampaně lobovat u politiků, co přesně po nich chtít, v jakém pořadí se s kým scházet atd. Poradili nám také další odborníky, se kterými můžeme konzultovat vedení kampaní a práci s veřejností. Mnoho věcí jsme tak díky Advokačnímu fóru začali dělat profesionálněji a lépe. Určitě budeme jejich služby nadále využívat.“ (Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně Svobody zvířat)

Činnost a úspěchy Advokačního fóra blíže představuje jeden ze členů týmu, Štěpán Drahokoupil, v rozhovoru.