Podpora a prevence je lepší než represe

Každé dítě si zaslouží zažít ve škole přijetí a úspěch a mělo by mít možnost naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál. K tomuto cíli směřují aktivity České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Ta sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

Z hlediska dopadu bylo v roce 2019 významné nastavování vzdělávací politiky pro následující dekádu. Zde ČOSIV v expertním stanovisku k návrhu tezí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ akcentovala téma podpory duševního zdraví dětí a učitelů, protože téma podpory žáků s duševním onemocněním a problémy v chování jsou oblastmi, ve které učitelé potřebují nejvíce podpořit. 

Že se jedná o velmi aktuální téma potvrdilo i reprezentativní šetření Rok poté, které v roce 2018 zrealizovala Nadace OSF ve spolupráci s ČOSIV a dalšími partnery. Téma podpory vzdělávání dětí s problémy v chování bylo předmětem i dalších aktivit ČOSIV, mimo jiné seminářů a workshopů s mezinárodně respektovanými experty v této oblasti. 

„Nadace OSF nám v roce 2019 nejvíce pomohla při snaze ovlivnit legislativní podmínky pro poskytování podpůrných opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Prioritou pro nás bylo zachování možnosti působení až dvou asistentů pedagoga ve třídě. To se přes původní záměr ministerstva školství omezit počet asistentů na jednoho na třídu nakonec podařilo. Z tohoto úspěchu máme opravdu velkou radost.“ (ČOSIV)

Společně s ČOSIV věříme, že podpora a prevence je lepší než represe. Proto považujeme za důležité školám ukazovat cestu, jak lze k problémovému chování dětí přistupovat jinak než udělováním poznámek nebo dvojek z chování.