Výzva na poskytnutí advokačních konzultací

| Aktuality | Advokační práce

Nadace OSF vyhlašuje 3. kolo výzvy pro neziskové organizace a neformální iniciativy na bezplatné konzultace zaměřené na advokační práci. Výzva je součástí projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Konzultace budou realizovány Advokačním fórem Nadace OSF.

Programová oblast: FÉROVÁ SPOLEČNOST
Uzávěrka: 23.6. 2021

3. kolo výzvy je otevřeno od 24. května do 23. června 2021 včetně.

Ve 3. kole bude udělena podpora 7 organizacím či neformálním iniciativám. Konzultace budou zahájeny v září 2021 a jejich celkový rozsah je 32 hodin na jednu organizaci, neformální iniciativu.

Kdo může žádat:

Žádat mohou všechny nestátní neziskové organizace a neformální iniciativy občanů, a to bez ohledu na to, zda mají či nemají grant z programu Active Citizens Fund. Příjemci Active Citizens Fund budou ale v rámci výzvy preferováni.

Cíl:

Naším cílem je v letech 2020 – 2022 poskytnout podporu 32 hodin konzultací celkem 45 organizacím či neformálním iniciativám v oblasti advokační práce. Během předchozích dvou kol výzvy bylo podpořeno již 23 organizací, se kterými spolupracujeme na plánování jejich advokační práce.

Co díky konzultacím získáte:

Máte nějaká témata, kterým se věnujete a chcete v nich dosahovat systémových změn? Přemýšlíte, jak efektivně přesvědčovat politiky a političky, veřejné instituce i soukromé firmy, aby učinili konkrétní rozhodnutí či změnili zavedenou praxi? Chcete vědět, jak úspěšně do svých kampaní vtahovat veřejnost? Chcete nabízet a prosazovat konkrétní řešení problémů na lokální či celostátní úrovni? Prostě a jednoduše, věnujete se advokační práci, vedete nebo chcete vést advokační kampaně? Jestli ano, pak jsou tyto konzultace vhodné právě pro vás.

Konzultace vám pomohou: 

 • dobře si vybrat a analyzovat téma, kterému se věnujete
 • definovat hlavní problém a jeho příčiny
 • správně si stanovit řešení, které bude mít dlouhodobý efekt, cíle a strategii pro jejich dosažení
 • identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro prosazení řešení problému
 • vtáhnout do vašich témat média a veřejnost
 • nastavit aktivity, které zvýší šanci na váš úspěch

Budeme vám následně oporou při realizaci vaší advokační strategie. Více o tom, co je advokační práce, naleznete v naší „Rukověti zdánlivě bezmocných“.

Jak budou konzultace probíhat: 

Konzultace budou zajišťovat expertky a experti Advokačního fóra Nadace OSF. Magdaléna Klimešová, Jana Smiggels Kavková, Petr Machálek, Štěpán Drahokoupil a Milan Štefanec.  

Formy konzultačních aktivit:

 • půldenní a celodenní plánování advokačních strategií
 • osobní schůzky, telefonické nebo online konzultace, včetně možnosti rychlých konzultací po telefonu
 • komentování dokumentů – doporučení a stanoviska, texty výzev a petic

Pokud to situace dovolí, budeme se na delší plánování advokačních strategií scházet osobně. V případě nepříznivého vývoje s ohledem na COVID-19 zvolíme variantu online setkání.

Jaký je rozsah a délka konzultací:

Rozsah konzultací je 32 hodin (včetně přímé práce a přípravy konzultantů, konzultantek) pro jednu organizaci, neformální iniciativu po dobu maximálně 12 měsíců. Počet 32 je počet  člověkohodin, tedy například po tříhodinovém plánování se dvěma konzultujícími budete mít vyčerpáno 6 hodin.

Přijímání přihlášek do výzvy:

Výzva je otevřena od 24. května do 23. června 2021 včetně.

Celkem bude v 3. kole výzvy podpořeno 7 organizací / neformálních iniciativ.

Přihlášku do výzvy si stáhněte ZDE a vyplněnou ji zašlete emailem na adresu olga.havlinova@osf.cz do 23.6. 2021 včetně.

Celé znění výzvy si můžete stáhnout ZDE.

Kritéria výběru:

Při výběru organizací a neformálních iniciativ budeme zohledňovat následující kritéria:

 • znalost tématu a představa o řešení problému
 • závažnost tématu 
 • zda je žadatel příjemcem grantů z programu Active Citizens Fund. (Není nezbytná podmínka pro výběr. Příjemci grantů Active Citizens Fund budou však preferováni.) 
 • zda žadatel pracuje v rámci strukturálně znevýhodněného kraje (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj) (není nezbytná podmínka pro výběr)
 • zda se téma týká zlepšení situace znevýhodněných skupin (vítáno, ale není nezbytná podmínka pro  výběr).  

Pro úspěšné získání konzultací není nutné, abyste naplnili všechna kritéria.

V rámci výběru budou upřednostněny organizace, iniciativy, které jsou příjemci grantů programu Active Citizens Fund. 

V případě otázek se obracejte na Olgu Havlínovou – olga.havlinova@osf.cz

Otázky a odpovědi

Mohou se hlásit i organizace, které nejsou příjemci grantů Active Citizens Fund?

Ano, mohou. Příjemci grantů z programu Active Citizens Fund budou získávat podporu přednostně. V případě volných kapacit bude udělena podpora i organizacím nebo iniciativám, které podporu z programu Active Citizens Fund nezískaly.  

Bude možné prodloužit konzultace nad rámec 12 měsíců?

V odůvodněných případech a po předchozím schválení bude možné prodloužit konzultace nad rámec 12 měsíců.

Co když vyčerpáte limit 32 hodin?

Pokud vyčerpáte limit 32 hodin během 12 měsíců, budete mít dvě následující možnosti. První, přihlásit se opakovaně o konzultace. Výzva bude průběžná, a to v letech 2020 až 2022. Druhá možnost je pokračovat ve formě placených konzultací. U placených konzultací nemůže být však zdrojem financování žádný grant poskytnutý programem Active Citizens Fund nebo Nadací OSF. 3. kolo výzvy konzultace

Bude možné se přihlásit o konzultace opakovaně?

Ano, organizace a neformální iniciativy mohou žádat o poskytnutí konzultací opakovaně.