Majka Němcová: Působení ve správní radě nadace je pro mě zdrojem naděje

| Aktuality | Nezařazené

Přinášíme rozhovor s Majkou Němcovou, dlouholetou členkou správní rady, posléze její předsedkyní. Majka nadaci věnovala velkou část života nejen ve správní radě, ale taky na pozici programové ředitelky v letech 1994–⁠1998. Jak hodnotí své působení v nadaci a její roli v současné společnosti? A jak se ohlíží za rokem 2020? 

 

Jak hodnotíte svůj čas strávený ve správní radě nadace? 

Loučím se letos s nadací nejen odchodem ze správní rady, ale zároveň se tím po mnoha letech uzavírá můj formální vztah s Nadací OSF. Začal v roce 1994, kdy jsem měla příležitost – a velké štěstí – přidat se ke skvělému týmu, který stál u zrodu nadace, a účastnit se rozjezdu několika programových oblastí. I když se v září rozloučíme, budu se nadále považovat za oddanou přítelkyni otevřené společnosti.

Hodnoty, na kterých nadace vznikla a které zůstávají jádrem jejího poslání, je třeba stále chránit a všestranně podporovat ty, kteří se snaží o jejich praktické uplatnění ve společnosti, ať už na jakékoliv úrovni. I když se v posledních letech může zdát, že hodnotové konflikty se spíše prohlubují a nepřátel otevřené společnosti přibývá, neměli bychom ztrácet ze zřetele, že máme stále velký prostor pro občanské aktivity, kterými můžeme prosazovat pozitivní změny. Působení ve správní radě je pro mě tak nejen zdrojem hrdosti, ale také naděje – umožňuje mi sledovat, kolik je mezi námi stále těch, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a snaží se běh věcí ovlivňovat. Mojí velkou –⁠ řekla bych každodenní –⁠ radostí je sledovat, kam až dorostly organizace, u jejichž začátků nadace stála a které se staly nositelkami významných témat. Stejně radostně vnímám, jak často se ve veřejném prostoru ozývají hlasy vědců, novinářů, pedagogů, knihovníků a mnoha jiných odborníků a aktivních občanů vůbec, které nadace podpořila na jejich cestě. 

Jakou roli sehrává podle Vás nadace v současné společnosti? 

Přes všechny změny vnějšího prostředí i po transformaci Nadace OSF na samostatně operující a zodpovědnou za vlastní financování si nadace udržuje stěžejní charakteristiky, které vymezují její jedinečnou roli. Není monotematická, sleduje vývoj společnosti a vyhledává závažná témata se systémovými dopady, která bývají jinými neziskovými organizacemi vnímaná jako příliš citlivá nebo jsou z jiných důvodů přehlížená a opomíjená. Pomáhá najít způsob jejich uchopení, podporuje jejich počáteční rozvoj a předává je partnerům. Nadace také kombinuje mnohaleté zkušenosti perfektně zvládnutého grantování s mentoringem a odborným poradenstvím pro příjemce grantového financování. Kromě podpory konkrétních témat má rostoucí význam role nadace, ve které rozvíjí průřezové intervence v neziskovém sektoru, ať už v oblasti advokační práce nebo propojování a vzájemného posilování organizací usilujících o dosažení příbuzných cílů. 

Co Vám udělalo v roce 2020 největší radost? 

Nadace opět prokázala svoji schopnost vnímat změny, analyzovat potřeby a pak na ně rychle a chytře reagovat. V roce 2020 se tyto kvality projevily nejen v přizpůsobení vlastní práce a fungování nadačního týmu v mimořádné situaci, ale zároveň se promítla do práce s partnery z řad grantistů i v mapování dopadů a potřeb neziskového sektoru jako celku.  

Navzdory těžkostem byl nadační rok 2020 velmi produktivní a přinesl mnoho důvodů k radosti. Za všechny jen pár – skvěle se vydařil jubilejní 10. ročník Novinářské ceny s rekordním počtem přihlášených příspěvků a rozšířeným publikem závěrečného dne díky profesionálnímu streamování, obohacený opět o Novinářské fórum pořádané v partnerství s NFNŽ a nově také o udílení cen Karla Havlíčka Borovského a Novinářských křepelek. Novým zdrojem naděje se stal rozjezd spolupráce s knihovnami na poli mediálního vzdělávání a výchovy veřejnosti ke kritické práci s informacemi.

Velmi mě také potěšil rostoucí okruh podporovatelů z řad místních filantropů, jejich zájem a pochopení náročných témat, kterým se nadace věnuje, a způsobu, jak k nim přistupuje.

Co byste popřála nadaci do dalších let? 

Nadace má před sebou nepochybně ještě mnoho let náročné práce, do kterých bude potřebovat schopný, entuziastický tým a stále více osvícených českých filantropů a podporovatelů se sdílenými hodnotami.

Poděkování ředitele Nadace OSF Roberta Basche:
Majka byla a je oddaná hodnotám, které nadace prosazuje. Když jsem Majku po svém nástupu do nadace poznal, řekl bych, že náš vztah byl zpočátku poněkud opatrný, rezervovaný. Ještě když jsem se jí ptal, zda chce vstoupit do správní rady, opakovaně se ptala, jestli jsem si to dobře rozmyslel. A naštěstí, pro mne i nadaci, tehdy tu nabídku přijala. S Majkou se mi spolupracovalo opravdu skvěle. Její přehled, rozvážnost a empatie a občas jiný pohled na věci, to vše pro mne bylo hodně důležité. O to více, když se stala předsedkyní SR. Je mi moc líto, že opouští správní radu, ale taková jsou pravidla, která správní rada nastavila. Věřím, že se kromě hodnot otevřené společnosti budeme i nadále setkávat. Díky moc, bylo mi ctí!