Nová metodika pro knihovníky: Jak vznikají zprávy a jak je ověřit

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Nový metodický materiál určený pro knihovníky a knihovnice z dílny Nadace OSF je nyní volně ke stažení. Metodika s názvem Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit je nástrojem pro mediální vzdělávání v knihovnách po celé České republice. Je orientační pomůckou v informační smršti, v jejímž víru se podle výzkumu mediální gramotnosti, který v roce 2018 provedla agentura STEM/MARK, spolehlivě vyzná jen 1/4 dospělé populace.

Na základě tohoto materiálu budou knihovníci schopni návštěvníkům knihoven přiblížit typy mediálního obsahu a médií, seznámit je s prací novinářů, novinářskou etikou nebo strukturou zprávy. Pozornost je věnována také formám pochybného obsahu, chybám a manipulacím, které se v médiích mohou objevit nebo zdrojům informací a tomu, proč je důležité se na ně zaměřit. V neposlední řadě se metodika zabývá systémy našeho myšlení ovlivňující to, jak konzumujeme informace a reagujeme na zprávy. 

Aktivity popsané v metodice cílí na věkovou skupinu 55+. Autorkou publikace je Kateřina Křivánková, spoluzakladatelka Zvolsi.info. 

Největší přínos publikace vidím v tom, že reaguje na nedostatečné pokrytí informací o tom, jak fungují média. V poslední době vzniklo spoustu materiálů, jak si informace ověřovat a jak se nenechat napálit, ale už méně se objevuje jak to má správně vypadat v žurnalistice a jaký je postup novinářské práce,“ říká autorka.

Součástí metodiky jsou i pracovní listy Kašpar pro účastníky a knihovníky a krátké video s novinářkou Janou Ustohalovou, která získala Novinářskou cenu Nadace OSF za rok 2019 v kategorii Nejlepší reportáž.

Publikace vzešla z programu Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím: Mediální vzdělávání pro knihovníky i veřejnost, který vznikl, aby knihovníci a knihovnice mohli rozvíjet svou významnou roli v oblasti neformálního mediálního vzdělávání, například aby mohli pomáhat lidem rozlišovat ověřené a relevantní informace od lží a manipulací. 

Je skvělé, že neziskový sektor spolupracuje s knihovnami na otázkách mediální gramotnosti. Tuto kombinaci hráčů vnímám jako velmi životaschopnou a akceschopnou. Aktuálně pracujeme na přípravě Cyklu mediálního vzdělávání pro knihovny. V rámci cyklu chceme vytvotvořit prostor pro knihovnice a knihovníky, kteří mají zájem dále rozvíjet své lektorské dovednosti a znalosti v oblasti mediálního vzdělávání. Plánujeme jej spustit tento podzim,“ říká Tereza Lišková, projektová koordinátorka v Nadaci OSF. 

Program finančně podpořili: Libor Winkler, Martin Hájek, Tomáš a Ivana Potěšilovi a Nadace BLÍŽKSOBĚ.