První půlrok Advokační akademie nadačního fondu Abakus

| Aktuality | Advokační práce

Od začátku letošního roku doprovázíme 10 pacientských organizací a rodičovských organizací rodin dětí se zdravotním znevýhodněním v jejich advokační práci, a to v Advokační akademii nadačního fondu Abakus, jejímž jsme odborným partnerem. 

I přes ztížené podmínky způsobené pandemickou situací jsme rozjeli workshopy a konzultace na podporu jednotlivých organizací. V únoru a březnu jsme pro účastníky a účastnice připravili dva jednodenní workshopy, které jsme realizovali on-line. Na nich jsme začali pomocí stromu problému a mapy klíčových hráčů stavět jejich advokační kampaně. Ty míří jak ke změnám na celostátní úrovni (např. novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění), tak na úrovni měst (např. zřízení odlehčovací služby pro rodiny dětí s postižením) nebo k proměně praxe v konkrétních nemocnicích, aby byla dodržována práva pacientů, včetně dětí a jejich rodičů. V červnu jsme měli konečně možnost se osobně setkat v Praze na workshopu k mediální práci. Společné workshopy doplňují individuální konzultace. Za první půlrok jsme odvedli 116 hodin konzultací. 

Jak hodnotí dosavadní průběh Advokační akademie účastníci?  “Pojmy „Advokační akademie“ a „Advokační aktivity“ mohou někomu znít složitě, nám se to před lety taky tak zdálo. Avšak pod vedením skvělých odborníků z Advokačního fóra Nadace OSF postupně získáváme nejen užitečné rady, ale především společný čas a průvodcovství pro hledání a pojmenovávání velmi konkrétních směrů, cílů a kroků, včetně vytipování dalších osob, se kterými můžeme usilovat o změnu v životě lidí s duševním onemocněním. Díky nadačnímu fondu Abakus a Advokační akademii získáváme další odvahu a nasazení nebát se pokračovat v našem snažení. Jsou výborní, vřele doporučujeme a děkujeme.” říká Jana Sladká, ředitelka Centra Anabell. 

Co říká o prvních měsících akademie Kateřina Kotasová, programová manažerka nadačního fondu Abakus? “Před půl rokem vstoupilo do naší Advokační akademie pro organizace podporující rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním deset vybraných účastníků. S nadšením a chutí učit se hledají nové způsoby, jak dosahovat svých cílů a podporovat klientské rodiny. Díky partnerství s Advokačním fórem Nadace OSF máme už nyní radost z prvních dílčích úspěchů. Na týmu Advokačního fóra oceňujeme jejich profesionalitu, flexibilitu a schopnost napojit se na různé typy výzev a témat, která jsou v programu zastoupena.”

Společná práce na přípravě a realizaci advokačních kampaní bude probíhat až do konce příštího roku. Přejeme jim úspěch.