Advokační inspirace: Jak Enti zachraňovali lesy

| Aktuality | Advokační práce

Zveme vás na další Advokační inspirace, které budou tentokrát spojeny s prezentací nově vydané publikace Jak Enti zachraňovali lesy. Pod tímto tajemným názvem se skrývá již třetí text, který vydalo Advokační fórum Nadace OSF. Jedná se o případovou studii autora Štěpána Drahokoupila popisující přípravu a realizaci úspěšné kampaně Hnutí DUHA, která vedla k zásadním krokům pro záchranu českých lesů.

Kdy: 23. září 2021 od 17.00 (můžete přijít již v 16.30)

Kde: Café Lajka, U Akademie 11, Praha 7

V Café Lajka nás podvečerem provede Petr Machálek, spolupracující konzultant Advokačního fóra Nadace OSF. Hostem bude Jaromír Bláha, občanský aktivista a zakladatel programu Lesy v Hnutí DUHA.

Budeme rádi, když nám prostřednictvím tohoto dotazníku dáte vědět, zda přijdete. Kapacita prostoru je omezená. Registrace však není povinná, akce je otevřená všem.

Publikace bude od 23.9. volně ke stažení na webových stránkách Nadace OSF.

Jaromír Bláha je duší programu, který má v Hnutí DUHA na starost vše, co souvisí s lesy a divokou přírodou. Usiluje o ponechání vzorků naší přírody jako divočinu a šetrné hospodaření v ostatních lesích. Vedl kampaň za ochranu Národního parku Šumava, zabývá se legislativou – zejména lesním a mysliveckým zákonem a dalšími pravidly péče o naši krajinu. Podílel se na přípravě Národního lesnického programu II, spoluzakládal projekt vlčích hlídek a kampaň za ochranu velkých šelem. V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu.  Zejména díky jeho práci obdrželo Hnutí DUHA v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur, v roce 2016 pak získal cenu Josefa Vavrouška. Je předsedou Rady Hnutí DUHA, předsedou Ekologické sekce FSC ČR a členem redakční rady časopisu Sedmá generace.

Petr Machálek je spolupracovník Nadace OSF. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem, vytvářením strategií a obecně organizačním rozvojem. Podílel na transformačních projektech v zemích bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Ukrajina, země jižního Kavkazu, Moldavsko apod.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy a učí na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně, kde dříve vystudoval sociologii a politologii. Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh. Za Zelené je čtvrtým volebním obdobím zastupitelem v Brně-Žabovřeskách a druhé volební období jako člen rady a místostarosta.

Štěpán Drahokoupil je programovým specialistou Advokačního fóra a odborníkem na advokační práci. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 – 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 – 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

Těšíme se na Vás!

_________________________________________________________________________

Případová studie Jak Enti zachraňovali lesy vychází jako součást projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci. Projekt je financován v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Publikace vyšla s podporou Nadačního fondu rodiny Orlických jako součást projektu Advokační fórum – případová studie na Zachraňme lesy a rozvoj projektu.