V programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím jsme otevřeli grantovou výzvu a přihlašování do Cyklu mediální vzdělávání v knihovnách

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím | Nezařazené

Grantovou výzvu i vzdělávací cyklus pro veřejné knihovny jsme připravili, abychom je podpořili v oblasti mediálního vzdělávání. Uzávěrka grantových žádostí je 30. září 2021 ve 12:00 hodin. 

Cílem výzvy Mediální vzdělávání v knihovnách 2021 je finančně podpořit knihovny při pořádání akcí pro veřejnost, které rozvíjí mediální gramotnost, kritické myšlení a s tím související práci s informacemi a mediálními obsahy. Vedle akcí pro veřejnost je možné doplňkově žádat také o finanční podporu pro rozvoj digitálního zázemí v knihovnách i na další posilování mediální, informační a digitální gramotnosti knihovnic a knihovníků. Období realizace projektů začíná v listopadu 2021 a končí v červnu 2022. 

Celková částka určená pro tuto výzvu činí 850 000 Kč. Výše grantu, o který lze žádat, se pohybuje od 10 do 100 tisíc Kč. Nadace OSF plánuje minimálně 30 % z této částky přerozdělit na projekty knihoven menších měst a obcí, dále chce nadace prioritně podporovat dlouhodobější spolupráci knihoven s dalšími lokálními hráči a knihovnami. Do priorit spadají také projekty, které cílí na kontinuální a systematický rozvoj mediální gramotnosti. Z výzvy ale tímto nebudou vyloučeny knihovny, které s mediálním vzděláváním teprve začínají a chtějí se v této oblasti lépe zorientovat a ukotvit.

Prezentace z informačního webináře pro žadatele, který se uskutečnil 10. září 2021, je ke stažení ZDE. Zde je aktualizovaný seznam Otázek a odpovědí.

S dotazy se lze obracet na koordinátorku programu Terezu Liškovou, k diskuzi můžete využít i skupinu Mediální vzdělávání na platformě Slack

Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny 2021/2022

Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny je zaměřený na rozvoj a posílení lektorských kompetencí knihovnic a knihovníků, kteří mají zájem o oblast mediálního vzdělávání. Začátek pilotního cyklu je plánován na říjen 2021 a jeho konec na únor 2022. Předpokládaný počet účastníků je 12 až 15. Účast je bezplatná. Sylabus počítá s aktivním zapojením účastníků a systematickou prací se zpětnou vazbou, která bude využita při přípravě dalšího běhu cyklu.

Cyklus se uskuteční v online formě a bude rozdělen do 9 modulů. Setkání jsou plánována v intervalu 1x za 3 týdny, vždy ve středu 9:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod. Hlavními tvůrci a průvodci jsou Pavlína Mazáčová z KISK FF MU a Ondřej Hudeček z MKP. Do jednotlivých setkání se aktivně zapojí i další vybraní lektoři a experti z praxe. Partnerem cyklu je SKIP.

Máte zájem o účast v Cyklu mediálního vzdělávání pro knihovny? Přihlaste se ZDE

Grantová výzva Mediální vzdělávání v knihovnách 2021 i Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny 2021/2022 jsou součástí programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím. Program Nadace OSF vznikl, aby knihovnice a knihovníci mohli rozvíjet svou významnou roli v oblasti neformálního mediálního vzdělávání, zejména pomáhat lidem rozlišovat ověřené a relevantní informace od lží a manipulací. Tímto programem Nadace OSF aktivně přispívá k naplnění vize uvedené v Koncepci rozvoje knihoven do roku 2030, která popisuje roli knihoven následovně: „Knihovny upevňují ve společnosti principy vzájemného respektu a významu občanské diskuse, pomáhají při rozmachu komunitního života, rozvíjejí principy participace a aktivně propojují různé skupiny obyvatel v rámci místa, regionu.“

Plné znění Grantové výzvy Mediální vzdělávání v knihovnách 2021 je ke stažení ZDE.

Anotace Cyklu mediálního vzdělávání v knihovnách 2021/2022 je ZDE.

Grantovou výzvu v programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím podpořila také Nadace BLÍŽKSOBĚ