Poslední grantová výzva programu Active Citizens Fund na podporu občanské společnosti je tady!

| Aktuality | Tiskové zprávy | Active Citizens Fund

Dalších více než 130 milionů korun bude během příštích měsíců rozděleno prostřednictvím základních grantů programu Active Citizens Fund, jehož cílem je posílení občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i podpora aktivního zapojení veřejnosti do společenského dění a rozhodovacích procesů. Prioritou jsou projekty realizované v Karlovarském, Ústeckém či Moravskoslezském kraji a projekty ve spolupráci s partnery z dárcovských zemí – tedy Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

‚‚Zejména v posledním roce bylo mnohem více patrné, že neziskový sektor je potřeba a že je přirozenou a důležitou součástí demokratické společnosti. Jedná se o lidi, kterým opravdu záleží na tom, aby se tu žilo lépe a co víc, jsou ochotni pro to sami něco udělat. Bez aktivních lidí kolem nás bychom nebyli schopni se posunout dál, přizpůsobit se požadavkům a využít možností, které dnešní doba přináší,‘‘ uvedla Barbora Hořavová, programová ředitelka Nadace OSF. 

O grant mohou žádat neziskové organizace registrované v ČR, které mají minimálně dvouletou aktivní historii. Úspěšní žadatelé získají až 2 miliony korun na roční až dvouleté projekty. Uzávěrka výzvy je v úterý 11. ledna 2022 ve 12:00 hodin. ‚‚Předpokládáme, že ve výzvě podpoříme kolem 70 projektů na lokální, regionální i celostátní úrovni zaměřených na Občanskou participaci, Advokační a watchdogové aktivity, Zmocnění znevýhodněných skupin, Občanské vzdělávání a mediální gramotnost či Posílení neziskových organizací,‘‘ upřesnila Barbora Janoušková, manažerka programu. Během října a listopadu proběhne řada informačních akcí pro případné zájemce o grant jak online, tak přímo v krajích.

Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v polovině roku 2019 a podpořil již více než 110 neziskových organizací z různých koutů republiky celkovou částkou dosahující téměř 200 milionů korun. Některé z podpořených projektů již pomalu končí a jejich zástupci začínají bilancovat, co jim spolupráce přinesla. ‚‚Díky projektu jsme pochopili, že náš dosavadní způsob práce – tedy multitasking jednotlivých členů redakce – je dlouhodobě neudržitelný. Díky základnímu grantu jsme si uvnitř organizace rozdělili jednotlivé činnosti a specializace, a tím posílili kvalitu práce celého týmu. Největším kvantitativně měřitelným úspěchem je pak navýšení počtu dárců a celkového příjmu z darů. Grant z programu Active Citizens Fund naší organizaci opravdu neskutečně pomohl se posunout v naší činnosti dál. Velmi si spolupráce vážíme,‘‘ uvedla Veronika Staňková, koordinátorka Centra pro média, ekologii a demokracii. 

I když se v programu Active Citizens Fund jedná o poslední grantovou výzvu, stále jsou až do roku 2023 otevřeny i další výzvy s průběžnou uzávěrkou, ve kterých zbývá rozdělit téměř 7 milionů korun. Jedná se o akční granty pro organizace, které řeší aktuální kauzy či problémy v dané lokalitě, podporují participaci místních občanů a jejich účast na veřejném dění nebo usilují o digitalizaci své organizace. Nebo o granty na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit bilaterální spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, tedy dárcovských zemí programu Active Citizens Fund.

 

Správou programu je pověřeno konsorcium tří zkušených organizací – Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Cílem je podpořit organizace občanské společnosti nehledě na jejich velikost a zkušenosti. Oslovuje nejen zavedené subjekty, ale také malé a méně zkušené žadatele, kteří nemají s psaním žádostí o grant dlouhodobou zkušenost. 

Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. V rámci programu běží i výzva Fondu bilaterální spolupráce, jejichž cílem je posilování partnerství a vzájemná výměna zkušeností mezi českými organizacemi občanské společnosti a organizacemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska .

Informace o aktuálních grantových výzvách najdete na https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/