Jaké by měly být priority vlády v oblasti digitalizace? Přečtěte si 15 konkrétních doporučení digitální transformace

| Aktuality | Náš stát | naše data

Doporučení a priority v oblasti digitalizace minulý týden vyjednávacím týmům koaličních partnerů sestavujících vládu předala za platformu neziskových organizací zabývajících se digitální agendou iniciativa Rekonstrukce státu. Na jejich přípravě spolupracovali odborníci z neziskových organizací s akademiky i soukromým sektorem. Nadace OSF se zapojila v rámci projektu Náš stát, naše data. 

‚‚Obě koalice, které v těchto dnech jednají o vytvoření vlády, slibují ve svých volebních programech zájem na urychlení digitální transformace státu,‘‘ uvádí Josef Šmída z Nadace OSF, koordinátor projektu Náš stát, naše data, která na doporučeních spolupracovala mj. s komunitou Česko.Digital nebo iniciativou Rekonstrukce státu. ‚‚Pokud chce nastupující vláda konečně nastartovat digitalizaci, která bude zjednodušovat život občanům a pomůže zefektivnit fungování státní správy, musí postupovat systematicky a vytyčit si v programovém prohlášení jasné priority,‘‘ dodává Šmída. 

V Česku se v poslední dekádě spíše než uživatelsky přívětivým digitálním službám státu pro občany dařilo produkci strategií, analýz a prohlášení, jejichž uvedení do praxe následně pokulhávalo. Podle Josefa Šmídy vláda v minulých letech leccos odpracovala, přínos pro občana byl ale zatím omezený. Česko ve srovnání s úspěšně digitalizujícími státy stále ztrácí dech. Na vině jsou především experty často skloňovaný resortismus, překážky v legislativě, špatná personální politika státu vedoucí k nedostatku expertů a zejména chybějící prioritizace digitalizace státu ze strany vlády. ‚‚Propracované volební programy koaličních stran, které Rekonstrukce státu už dříve ocenila, jsou pro pozitivní posun dobrým východiskem,‘‘ optimistiky uzavírá Šmída. 

Seznam doporučení předala politikům za všechny subjekty Rekonstrukce státu.

Expertní návrh prioritních kroků budoucí vlády pro urychlení digitální transformace státu

 1. Zajistit systematický sběr zpětné vazby, díky němuž budou moci uživatelé digitálních služeb (občané, podnikatelé i úředníci) upozornit na nedostatky a podávat návrhy na zlepšení.
 2. Definovat standard digitální služby, který umožní rychlé vyhodnocení efektivity procesů poskytování veřejných služeb i interních procesů státní správy. Naplnění standardu digitální služby musí být zajištěno u stávajících i nově vznikajících služeb a být vyhodnocováno průběžně.
 3. Zajistit jednotné uživatelské rozhraní (front-end) všech dostupných a nově vznikajících digitálních služeb pro občany a podnikatele. Všechny digitální služby budou uživatelsky přívětivé a přístupné.
 4. Určit 5-10 prioritních veřejných služeb, které lze rychle digitalizovat a které nesou velký potenciál pro uživatelské zjednodušení. Zjednodušit procesy, nastavit u nich jasné metriky (KPI), určit pevné termíny spuštění a navázat na jejich realizaci odměny pro zaměstnance státní správy, kteří budou na transformaci služby pracovat.
 5. Ustavit centrální kompetenční centrum pro digitální transformaci podřízené odpovědnému místopředsedovi vlády či ministrovi. Tým bude zastávat zejména expertní a konzultační roli a bude sestaven z business analytiků, expertů na user-experience a architektů, kteří budou pomáhat s implementací digitální transformace na centrálních úřadech a v úzké spolupráci s jejich zaměstnanci. Tým bude v roli konzultantů spolupracovat na projektu, dohlížet na provázanost legislativy a naplňování standardů a pomáhat s výměnou informací napříč státní správou.
 6. Provést bezodkladnou důslednou inventuru existujících procesů (legislativní úpravy, ohlášení agend, interních aktů řízení), které upravují výkon agend jednotlivých centrálních úřadů.
 7. Veškeré prioritní legislativní změny z oblasti digitální transformace zařadit do plánu legislativních prací na rok 2022.
 8. Zajistit povinnost souladu vznikající legislativy se Zásadami digitálně přívětivé legislativy jejich začlením do hodnocení dopadů regulace (RIA). Proces hodnocení dopadů zároveň zkvalitnit a důsledně se řídit jeho závěry.
 9. Všechny nové a modernizované digitální služby budou před spuštěním prokazatelně testovány osobně ministrem, úředníky i veřejností.
 10. Realizovat soustavnou osvětovou komunikační kampaň vůči veřejnosti a úředníkům o fungování a možnostech eGovernmentu.
 11. Novelizací služebního zákona zpružnit a zrychlit zaměstnávání osob mimo veřejnou správu a umožnit výjimky z požadovaného dosaženého vzdělání pro zajištění personální kapacity potřebné pro digitální transformaci. Motivovat experty i adekvátním finančním ohodnocením.
 12. Podpořit sdílení informací uvnitř státní správy. Zajistit vznik základních komunikačních kanálů, které umožní efektivní sdílení informací o transformaci, existujících i vznikajících informačních systémech a dobré praxe napříč státní správou (např. ve formě interní wiki, diskuzního fóra a dalších kanálů).
 13. Zajistit vzdělávání a rozvoj kompetencí ve státní správě v oblastech agilního přístupu a řízení, designu služeb a inovací. Aktivně podporovat sdílení zkušeností ze zahraničí.
 14. Rozvíjet digitální gramotnost občanů v rámci všech forem vzdělávání.
 15. Vytvořit a posílit podpůrné prostředí veřejné správy tak, aby nové nápady, inovace i prostor pro chyby byly vítaným prvkem nezbytným pro rozvoj organizace do budoucnosti. Podporovat individuální proaktivitu úředníků, která napomáhá rozvoji digitální státní správy.

Soupis priorit expertně zaštítili:

Michal Bláha

Ing. Radka Bystřická

Mgr. Vít Cvrček

Ing. Jáchym Čepický

Ing. Mgr. Dita Formánková

Ing. Pavel Gardavský

Mgr. et Mgr. Ervín Hausvater

doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Mgr. Lukáš Marvan

Bc. Jakub Nešetřil

Ing. Eva Pavlíková

doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.

Ing. Martin Tajtl

Mgr. Josef Šmída

Miroslav Kukuc

 

Ke stažení