Grantisté programu Stronger Roots se setkali, aby sdíleli zkušenosti, jak vytvářet silné komunity

| Aktuality | Stronger Roots

Od počátku programu Stronger Roots shromažďujeme v Nadaci OSF příklady úspěšných metod, jak vytvářet komunity příznivců a upevňovat vztahy s veřejností. Nezastupitelnou součástí programu jsou setkání, na kterých zástupci podpořených organizací vzájemně sdílejí své zkušenosti, radí se a inspirují. Závěrečná schůzka grantistů prvního běhu programu se uskutečnila 24. listopadu. Vzhledem k pandemické situaci se část účastníků sešla osobně a část online.

Zástupci podpořených organizací si předávali praktické poznatky o tom, jak se postupně utvářel vztah s jejich mentory, v čem je posunul a obohatil, ve kterých oblastech nejvíce ocenili expertní konzultace a jak se jim osvědčila praxe s posilováním komunity příznivců. Otevřeně mezi sebou probírali své úspěchy i slepé uličky. Setkání se zúčastnili i někteří mentoři programu: předsedkyně správní rady Nadace OSF Martina Břeňová,  poradce Prague Civil Society Centre Igor Blaževič, lektor a facilitátor Marek Vozka, ředitelka komunikace v Direct People Daniela Velová a programová ředitelka Nadace OSF Barbora Hořavová. 

Možnost vyměňovat si vzájemně zkušenosti ohodnotili všichni účastníci jako jeden z největších plusů programu Stronger Roots. ‚‚Možnost sdílení dobrého i zlého napříč neziskovým sektorem je koncept, který tu chyběl. Je důležité se inspirovat a podporovat. Je dobré, že se neziskovky stále a společně zlepšují, a mohou tak pomoci více lidem,‘‘ uvedla například Beáta Matheová z Organizace pro pomoc uprchlíkům.

S ohledem na současná epidemiologická opatření byla akce rozdělena do dvou částí. Na osobní dopolední setkání v centru HubHub v Praze přišli zástupci z organizací Pěšky městem, INEX-SDA, Hnutí Brontosaurus a Otevřeno, z.s. Následné odpolední schůzky přes ZOOM se zúčastnili grantisté z AutoMatu, Fokus Labe, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Rodiny v centru, IQ Roma Servis, Magdalény, Oživení, ČSOP Vlašim, PROTEBE live a Agentury pro rozvoj Broumovska. Podpořené organizace jsou pestré nejen svými tématy, ale i délkou působení na české neziskové scéně.

 

‚‚Po téměř 50 letech fungování pro nás bylo prospěšné se zastavit a zhodnotit, v jaké fázi cesty se nacházíme a kam se chceme posunout, co již příliš nabobtnalo a je potřeba zjednodušit. Následné bližší propojení s příznivci a úspěšná fundraisingová kampaň nám dodaly pozitivní energii a potřebnou dynamiku,‘‘shrnul své hodnocení programu Stronger Roots ředitel Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman.

Zásadním tématem sdílení byla i zpětná vazba pro program Stronger Roots, který byl měl odstartovat své druhé kolo v druhé polovině příštího roku. ‚‚Program Stronger Roots dokazuje, že gró je vně organizací, v jejich okruhu podporovatelů. Neziskové organizace potřebují být součástí komunit, pracovat s vícezdrojovým financováním, dávat i brát. Společně tvoříme podstatu občanské společnosti,‘‘ uvedla předsedkyně správní rady Nadace OSF a mentorka Martina Břeňová.

 

Fotokredit: Kristýna Svobodová