Stronger Roots posílil kořeny šestnácti českých organizací

| Aktuality | Stronger Roots

Ke konci roku 2021 skončilo první kolo unikátního programu Stronger Roots, který pomáhá dobročinným organizacím budovat si silné komunity příznivců. Intenzivním programem, který kromě finanční podpory zahrnoval i mentoring, individuální konzultace a celou řadu společných školení a sdílení zkušeností, prošlo šestnáct českých organizací. Během programu poznaly lépe nejen samy sebe, ale především lidi, kteří je podporují nebo které se chystají oslovit. 

Jsme silnější a máme silnější základnu příznivců

Díky Stronger Roots jsme posílili své kořeny, jsme silnější, máme silnější základnu příznivců a i my sami jsme získali mnohé dovednosti,” říká Petra Vlčková, ředitelka organizace Rodina v centru v Novém Boru. Co dalšího se organizace podpořené v programu Stronger Roots naučily? Podívejte se na video.

Program Stronger Roots přinesl do českého občanského prostoru důležité téma budování komunit příznivců – tedy okruhu lidí, kteří danou neziskovku znají a důvěřují ji. A také se aktivně zapojují do její práce, ať už tím, že se zúčastní diskuse, stanou se dobrovolníky nebo organizaci finančně podpoří. Program tak posiluje nejen neziskovky samotné, ale také přispívá k tomu, že se více lidí podílí na řešení důležitých společenských témat. 

Program Stronger Roots dokazuje, že gró je vně organizací, v jejich okruhu podporovatelů. Neziskové organizace potřebují být součástí komunit, pracovat s vícezdrojovým financováním, dávat i brát. Společně tvoříme podstatu občanské společnosti,” říká k tomu Martina Břeňová, předsedkyně správní rady Nadace OSF, která v programu působila jako mentorka. 

Mentoring jako alfa a omega programu 

Právě mentoring byl jednou z klíčových součástí programu. Nadace OSF vybrala šestnáct zkušených lídrů z neziskového sektoru a byznysu a každý či každá z nich se se “svou” organizací pravidelně potkávali. „Mentoři a mentorky byli pro zástupce organizací důležitou oporou. Předávali jim své zkušenosti, nastavovali jim zrcadlo, radili jim, když narazili na překážky. Zároveň je posouvali kupředu a pomohli jim vidět nové příležitosti,” vysvětluje manažerka programu Stronger Roots Marie Peřinová.  

Pro podpořené organizace i pro Nadaci OSF byl program velmi intenzivní. Šestnáct mentorů během dvou let poskytlo organizacím více než 440 hodin mentoringu. Mimo to organizace získaly více než 350 hodin individuálních konzultací od odborníků z různých oblastí, jako je fundraising, komunikace, vnitřní řízení, dobrovolnictví apod. Společně se zástupci podpořených organizací potkali na 25 webinářích a workshopech, kde získávali nové dovednosti a sdíleli své zkušenosti a úspěchy. 

Vzniknou případové studie a manuál, jak budovat komunity v nezisku

Přestože první kolo Stronger Roots skončilo a tým Nadace OSF nyní pročítá závěrečné zprávy podpořených organizací, práce na programu zdaleka nekončí. „Stronger Roots je unikátní svým zaměřením na komunitu, ale i intenzivní podporou, kterou od nás organizace dostaly. Chceme proto detailně zpracovat dopad, jak se organizace v programu posunuly. A naše poznatky dáme k dispozici ostatním,” dodává Marie Peřinová. 

Během jara tak v programu vznikne série případových studií nejen z Česka, ale i ze Slovenska a Maďarska, kde Nadace OSF na programu spolupracuje s místními partnery. Také vytvoříme praktický manuál pro všechny neziskovky, které se chtějí na budování komunit příznivců zaměřit. Chybět nebudou ani osobní setkání. Zástupci českých podpořených organizací, mentoři a konzultanti se sejdou v březnu na závěrečném slavnostním večeru Stronger Roots. A v květnu uspořádá Nadace OSF v Praze mezinárodní konferenci, kde budou o budování komunit a dalších tématech občanské společnosti hovořit podpořené organizace a pozvaní hosté z celé střední Evropy.