Advokační fórum v roce 2021 poskytlo 612 hodin konzultací 47 organizacím, uspořádalo 20 vzdělávacích akcí, vydalo 1 studii a vytvořilo 1 vzdělávací modul

| Aktuality | Advokační práce

Advokační fórum Nadace OSF je unikátní projekt, založený ve spolupráci s Ashokou ČR, který pomáhá nevládním organizacím prosazovat veřejný zájem efektivně a profesionálně. Základem naší práce jsou konzultace na míru, které reagují na konkrétní potřeby těchto organizací. Na ně navazují vzdělávací workshopy, školení a síťovací setkání. To vše doplňujeme případovými studiemi a metodikami, ze kterých mohou organizace čerpat dlouhodobě. 

V roce 2021 poskytli naši advokační experti Štěpán Drahokoupil, Magdaléna Klimešová, PetrMachálek, Jana Smiggels Kavková a Milan Štefanec konzultace více než 47 organizacím v celkovém rozsahu 612 hodin. Jednalo se o neziskovky a neformální občanské iniciativy, které usilují o systémové změny v širokém spektru oblastí: od pacientských práv či sociálních služeb, přes ochranu obětí násilí, až po vzdělávání či ochranu životního prostředí.

 

Úspěchy při prosazování změn v legislativě

Některým z organizací se v průběhu spolupráce s Advokačním fórem v roce 2021 podařilo se svými dlouhodobými kampaněmi uspět a dosáhnout požadovaných změn v legislativě. Například nevládní organizace proFem dokázala prosadit pozměňovací návrhy do legislativy, která zlepší ochranu obětí domácího a sexuálního násilí. ČAVO a Klub nemocných cystickou fibrózou sehrály klíčovou roli ve schválení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, a tím zajistily lepší péči pro pacienty se vzácným onemocněním. A Péče bez překážek, spolek rodičů dětí s postižením, uspěl se svým cílem otevření nové odlehčovací služby v Praze s možností přespání.

Naše častá setkání s konzultanty z Advokačního fóra Nadace OSF byla vždy nabitá pozitivní energií, entuziasmem a podporou. Je opravdu radost s takovými lidmi pracovat. A ze všeho nejvíc nás na tom baví to, že jsme si potvrdili, že demokracie u nás funguje a že hlas lidu je vyslyšen, zhodnotili spolupráci zástupci ČAVO a Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Jak Enti zachraňovali lesy a další aktivity

Vedle konzultací Advokační fórum v loňském roce vydalo svou již třetí publikaci s názvem Jak Enti zachraňovali lesy. Jedná se o případovou studii úspěšné advokační kampaně Hnutí DUHA z pera Štěpána Drahokoupila, která může být inspirací a příkladem dobré praxe pro další iniciativy, jež chtějí měnit věci k lepšímu. Studie se věnuje lobbingu v parlamentu, medializaci problému ohrožených lesů a zapojování veřejnosti nejen prostřednictvím happeningů. Navíc přináší i pohled na kampaň z druhé strany, tedy očima zákonodárců.

Jestli vás trápí nějaký problém a chcete zjistit, jak ho co nejrychleji vyřešit za pomoci našich politiků, tento příběh je pro vás. České lesy umírají a Hnutí Duha bojuje o jejich přežití. Na konkrétním příkladu vám tato studie pomůže nejen pochopit, co potřebujete vědět než se pustíte do práce na řešení vašeho problému, ale hlavně, jak se k řešení co nejlépe dostat. Ať už chráníte planetu nebo lidi v nouzi, vždycky je dobré nevynalézat kolo a poučit se z úspěchů jiných lidí. Protože v tom nejste sami. Protože Advokačnímu fóru Nadace OSF záleží na tom, abyste uspěli. Nechte jim vám pomoct. Těch pár minut při čtení téhle studie vám ušetří desítky hodin práce, hodnotí studii Adéla Horáková z organizace Jsme fér.

Dále jsme v loňském roce připravili e-learningový kurz pro Pacientský hub Úvod do plánování advokační práce či workshopy Mediální práce v advokačních kampaních a Jak si vytvořit a realizovat advokační strategii. Vše doplnila síťovací setkání, kde organizace sdílely zkušenosti, navazovaly spolupráci či se „jen“ vzájemně podpořily v odhodlání nevzdat se.