Roberta Basche vystřídá po třinácti letech v čele Nadace OSF Martina Břeňová z Avastu

| Aktuality | Tiskové zprávy | Občanská společnost

Jedna z největších veřejných nadací v České republice bude mít od července 2022 novou ředitelku. Stane se jí Martina Břeňová, bývalá ředitelka pro program a rozvoj soukromého Nadačního fondu Avast. V pozici naváže na Roberta Basche, který byl do funkce zvolen v roce 2009 a bude nadále pokračovat jako člen správní rady. Jde o druhou změnu ve vedení organizace, která letos oslaví 30 let od svého založení. První ředitelkou Nadace OSF se v roce 1992 stala Marie Kopecká. 

George Soros, Marie Kopecká, Robert Basch 

Poté, co Georgi Sorosovi předložila plán na rozvoj občanské společnosti v Česku, přešla Marie Kopecká z pozice programové manažerky Nadace Charty 77 na pozici první ředitelky nově vzniklé Nadace OSF v Praze. Marie vedla Nadaci celých 17 let a hned od počátku těžila z jejího napojení na mezinárodní síť. Za Mariina vedení se Nadace stala průkopníkem inovací a nových témat, mezi ně patří například paliativní péče (péče o umírající), dobrovolnictví, reforma vzdělávání, podpora nezávislých médií, transparentních státních institucí a komunitních rolí muzeí a knihoven, a nových způsobů práce. Nadace jako jedna z prvních poskytovala zahraniční stipendia a stáže pro lidi z byznysu, umělce (David Černý, František Skála, Kryštof Kintera), lékaře. Více než na propagaci své práce se soustředila na podstatu a rozvoj svých programů a zviditelnění podpořených témat, organizací a jejich práce. 

To se mělo změnit s nástupem nového ředitele, kterým se stal v roce 2009 Robert Basch. Už tehdy se očekávalo osamostatnění nadace od mezinárodní sítě Open Society Foundations, kterou založil právě americký filantrop a vizionář George Soros. Zlom přišel v roce 2012, kdy bylo financování evropských nadací včetně české OSF oficiálně ukončeno. Velkou výzvou pro nového ředitele bylo vybudování samostatného fundraisingu a PR. A pokračování v odkazu George Sorose a Marie Kopecké – rozvoje silné občanské společnosti, zodpovědného státu a silné demokracie. 

S Georgem Sorosem mě čekala schůzka hned po mém nástupu do nadace. Soros se tehdy chtěl osobně znát s každým výkonným ředitelem, ať již místní nadace nebo globálního programu. Znal je všechny a všechny si je pamatoval. Setkání pro mne byl v nadačních začátcích skvělý zážitek. Na první pohled by člověk nepoznal, že sedí u stolu s jedním z nejbohatších lidí. Působil velmi skromně, neměl potřebu moc mluvit, spíše poslouchal, ptal se, věci komentoval. Zvídavý chlapík. Fascinoval mne jeho přehled o tom, co se v které zemi děje,“ říká Robert Basch. 

V České republice vznikaly pod vedením Basche průkopnické iniciativy, jako je Rekonstrukce státu, Nadační fond Eduzměna nebo třeba Česko.Digital. Basch stál u počátků Novinářské ceny a zrodu Fondu Otakara Motejla. Díky kontaktům s dalšími evropskými i mimoevropskými organizacemi sítě Open Society Foundations zachoval Nadaci mezinárodní rozměr a možnost přinášet do ČR inspiraci ze zahraničí. Udělal z Nadace jednu z největších OSF nadací v regionu střední a východní Evropy. Z organizace o šesti zaměstnancích se stala profesionální organizace se čtyřnásobným počtem zaměstnanců. Atraktivní organizace pro české soukromé dárce, kteří umí investovat do dlouhodobých změn. 

Práce v Nadaci OSF pro mne byla od začátku velká výzva. Přišel jsem do organizace s velkou historií a velkou zodpovědností. Lákal mne způsob práce, unikátnost v českém prostředí a také napojení na to mezinárodní. V nadaci se povedlo za ty roky vybudovat skvělý tým motivovaných a loajálních lidí, otevřený přístup vůči našim partnerům na všech úrovních, postavený na důvěře. A jsem moc rád, že mne nahradí právě Martina. Těžko si dovedu představit někoho vhodnějšího,“ doplňuje Basch. 

Nadace OSF: Zkušený inovativní leader v oblasti filantropie v Česku  

Martina Břeňová přichází do nadace z byznysového prostředí a s veřejnými nadacemi má bohaté zkušenosti. Společně s Robertem pomáhala zakládat Nadační fond Eduzměna, spolupracovala s Nadací VIA a nyní svými zkušenostmi podporuje nadace v oblasti paliativní péče. S Nadací OSF spolupracuje od roku 2020. Nadaci vidí jako inovativního leadera, který kultivuje dynamicky se rozvíjející oblast filantropie v ČR. Umí otevírat nelehká a nepopulární témata a posiluje sebevědomou spolupráci občanského sektoru s tím soukromým a státním. 

Nadace OSF v sobě spojuje silnou vizi a tradici, zahraniční know-how, stabilní nadační jmění a inovativní přístup. Málokterá česká nadace má zkušenost se správou 2 mld. Kč, které OSF investovala do  české společnosti i mezinárodních projektů, leadershipu a rozvoje nových oblastí, které dnes bereme jako samozřejmost. Ve své práci v Nadačním fondu  Avast, který například financoval systémovou změnu paliativní péče v České republice, jsem se programovým přístupem OSF zásadně inspirovala,“ říká Martina Břeňová.

S Robertem se znají z působení v organizaci Člověk v tísni a spolupracují spolu už přes 10 let. Jak sama Martina říká, díky Robertovi přebírá v současnosti programově nejsilnější veřejnou nadaci v Česku. Nadaci s nadčasovým posláním, která umí čerpat ze svého bohatého know-how a zásadně formuje oblast filantropie v Česku. 

Jednoduchost, důvěra, systémová změna a seed fund princip práce. Nadace OSF formovala několik generací a má stále co říct. V tomto měl George Soros opravdu nadčasovou vizi, která je stále funkční. Poslední tři roky a dvě velké krize jasně ukazují, že máme stále hodně práce před sebou. A to mě baví. Stejně tak to, že OSF podporuje nepopulární, okrajová témata. Mám ráda výzvy, nevybírám si v životě jednodušší cesty, ale ty, které mi dávají větší smysl a pořád mě posouvají. Nadaci a lidem v ní hodně věřím,“ doplňuje Břeňová. 


Robert Basch

Robert se stal ředitelem Nadace OSF v roce 2009, byl členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, členem správní rady Nadačního fondu Eduzměna, nové iniciativy Česko.Digital  a Rady Novinářské ceny. V minulosti získával zkušenosti jako výkonný ředitel Nadace Vodafone, na Velvyslanectví USA v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a v Mezinárodní organizaci pro migraci. V letech 1999 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se několika mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Martina Břeňová

Martina se profesionálně zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru, která přináší do společnosti dlouhodobé řešení konkrétních problémů. Osm let působila jako ředitelka pro program a rozvoj soukromého Nadačního fondu Avast a podílela se mj. na strategickém rozvoji paliativní péče a jejím systémovém ukotvení v České republice. V současné době úzce spolupracuje v roli filantropické konzultantky s Českou filharmonií, pomohla založit Nadační fond Eduzměna podporující vzdělávání a Nadační fond Kliniky paliativní medicíny VFN. Spolupracuje s řadou organizací v oblasti zdravotnictví a paliativní péče a se soukromými filantropy. S Nadací OSF pracuje od roku 2020. Martina absolvovala Filozofickou fakultu MU v Brně, získávala zkušenosti na Yale University v New Haven a v současné době se věnuje tématu filantropie ve veřejném sektoru na akademické půdě Fakulty humanitních studií UK.