Konference Stronger Roots ukázala výsledky programu: silnější neziskovky a více lidí aktivních ve veřejných tématech

| Aktuality | Stronger Roots

Lidé stále více utíkají do svých soukromých světů a zároveň od migrační krize v roce 2015 méně důvěřují neziskovým organizacím. Zastavit tento trend, posílit komunity příznivců neziskových organizací a probudit lidi k zapojení se do veřejného dění, to bylo cílem tříletého programu Stronger Roots. Zúčastnilo se ho 35 organizací a 9 neziskových sítí ze 3 zemí střední Evropy. Uzavřeli jsme ho závěrečnou konferencí, která se konala 11.-13. května v Praze. 

Co má společného účet za elektřinu a občanská společnost? Obojí by se mělo dostat ke každému člověku v jeho každodenním životě. Opravdu se nám daří promlouvat ke všem skupinám obyvatel,“ zahájil otázkami konferenci Goran Buldioski, výkonný ředitel pro Evropu a Euroasii v Open Society Foundations.

Občanská společnost se musí více otevřít světu, porozumět každodenním problémům lidí a zapojit se do řešení toho, co je skutečně aktuálně pálí. Nutné je být srozumitelnější, aktivně oslovovat lidi kolem sebe a vytvářet komunity příznivců. To jsou klíčové myšlenky, které zazněly na mezinárodní konferenci Stronger Roots.
Prvního kola programu Stronger Roots se zúčastnilo 35 organizací z Česka, Slovenska a Maďarska. Během tří let absolvovaly celkem 775 hodin s 35 mentory, 524 hodin se 40 externími konzultanty a 56 školení a síťovacích setkání, kde sdílely své zkušenosti. Dále získaly finanční podporu v celkové výši 1 017 964 euro. Podařilo se jim zvýšit povědomí o značce a získaly násobně více příznivců i dárců. Z programu odešly silnější vnitřně i navenek – posílily své kapacity i know-how v komunikaci, fundraisingu i dalších oblastech a oslovily nové skupiny obyvatel a zapojily je do své práce.
V programu Stronger Roots jsme podpořili i 9 sítí neziskových organizací, které díky tomu překonaly názorové rozdíly a navázaly spolupráci s jinými organizacemi, byznysem či institucemi státní správy. Získaly tak nové členy či partnery a společně hledaly nová řešení v nejrůznějších tématech, jako je otázka lidských práv v zahraniční politice, reforma vězeňského systému či spolupráce neziskového a korporátního sektoru.
Petr a Jitka
Sociologickými daty o důvodech pasivity Čechů ve veřejném prostoru přispěl Pavel Pospěch z Masarykovy univerzity v Brně. Sílící privatismus, tedy přikládání větší důležitosti soukromé sféře, stoupající nedůvěra v neziskový sektor podpořená migrační krizí v roce 2015 a negativní vnímání politiky jako takové, to vše vede k neochotě Čechů angažovat se v řešení veřejných otázek.
Úkolem organizací občanské společnosti je přivést lidi zpátky k veřejným tématům, aktivizovat je a zvýšit jejich ochotu být součástí řešení. Odpověď na otázku Jak na to? hledaly zúčastněné organizace v rámci konference skupinovým brainstormingem i sdílením zkušeností. Někomu pomohl rebranding, někdo posílil komunikaci na sociálních sítích, některé organizace navázaly spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi v rámci platforem. 

Tříletý program Stronger Roots byl ve všech 3 zemích nadmíru úspěšný. Proto máme v plánu na něj navázat druhým kolem, v němž podpoříme další skupinku pečlivě vybraných organizací. Máte chuť nám s tím pomoci a finančně podpořit silnou, sebevědomou a soudržnou společnost? Neváhejte kontaktovat Marii Peřinovou, manažerku programu v ČR, na marie.perinova@osf.cz.

O PROGRAMU: 

Cílem programu Stronger Roots je posílit odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispět k jejich většímu propojení se společností. Program realizuje Nadace OSF ve spolupráci s českým think tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.

fotokredit: Kristýna Svobodová, grafický vizuál: Marcela Janíčková