Workshop mediální práce v advokačních kampaních

| Aktuality | Advokační práce

Advokační fórum Nadace OSF vás zve na dvoudenní praktický workshop, který vám pomůže při realizaci vašich advokačních strategií a na kterém získáte konkrétnější představu o možnostech využití mediálních nástrojů, včetně sociálních sítí.

Termín: 3. a 4. 11. 2022

Čas: první den 10.00–17.00, druhý den 9.00–16.30 hodin

Kde: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95, 180 00 Praha 8-Libeň

Přihlašovací formulář vyplňte do pondělí 3. října včetně. Děkujeme!

Pro koho je workshop určen?

Pro pracovníky a pracovnice velkých i menších nestátních neziskových organizací, formální i neformální občanské iniciativy a aktivní občany a občanky. Z každé organizace nebo iniciativy se mohou zúčastnit dva lidé a organizátor workshopu si vyhrazuje právo finálního výběru. Kapacita workshopu je omezena na 20 osob.

Jak bude workshop vypadat? 

Na workshopu se seznámíte s významem mediální práce v advokační činnosti. Představíme praktické zásady práce s médii a využívání nejčastějších nástrojů. Vedle teoretických přístupů a konkrétních příkladů bude podstatnou část workshopu tvořit praktický nácvik a práce ve skupinách. 

Co se dozvíte a naučíte?

  • Úvod do mediální práce
  • Publicita a klasifikace médií
  • Úloha mediální práce v advokačních kampaních
  • Základní zásady pro využívání sociálních sítí v advokační práci
  • Mediální nástroje a praktické nácviky
  • Jak vytvořit komunikační strategii 

A co o workshopu řekli účastníci minulého běhu?

Přestože máme nějaké zkušenosti s prací s médii, workshop mi pomohl se posunout a přemýšlet o výstupech jednodušeji tím, že se soustředíme na jedno sdělení, kolem kterého budujeme různé mediální aktivity. 

Jelikož jsem v oblastech advokacie a mediální práce začátečníkem, zcela základní praktické informace jsem velmi ocenil. 

Teoretické i praktické rady, jak psát tiskovou zprávu, jak poskytnout rozhovor, uspořádat konferenci, natočit krátké video, na co si dát pozor, čemu se vyhnout, v čem se zlepšit.

V případě otázek pište prosím Olze na olga.havlinova@osf.cz.

 

Lektoři

Petr Machálek je spolupracovníkem Advokačního fóra Nadace OSF a konzultantem nevládních organizací v oblasti advokační práce, fundraisingu a organizačního rozvoje. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Hnutí DUHA. Založil a vedl koalici Za snadné dárcovství. Dlouhodobě pracuje pro řadu českých i zahraničních organizací a jako spolupracovník Člověka v tísni nebo NESEHNUTÍ Brno se podílel na mnoha aktivitách a projektech na podporu demokracie, především v zemích bývalého Sovětského svazu, včetně postkonfliktních oblastí, kam občas odjíždí i jako pozorovatel voleb. V Nadaci Via působí jako konzultant pro lokální iniciativy a pro Nadaci Neziskovky.cz pracuje jako lektor vzdělávacích workshopů. Petr vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity politologii a sociologii a v současné době zde externě vyučuje. 

Milan Štefanec se od roku 1989 podílí na činnosti občanských iniciativ, ekologických, lidskoprávních a antifašistických hnutí a iniciativ. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA. Pracoval také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International. Dlouhodobě se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi a jeho vlivu na porušování lidských práv. Zaměřuje se také na podporu participace veřejnosti na rozhodovacích procesech. Ve své činnosti v NESEHNUTÍ se věnuje projektům prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí. Spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro místní občanské iniciativy a s Advokačním fórem Nadace OSF jako konzultant pro advokační kampaně podporovaných nevládních organizací v ČR.

Těšíme se na vás!

 


Workshop je součástí projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci podpořeného z programu Active Citizens Fund Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je tedy pro účastníky, účastnice zdarma. 

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje Konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Cílem programu Active Citizens Fund v ČR je podpora občanské společnosti a znevýhodněných skupin prostřednictvím posílení občanské angažovanosti, efektivní spolupráce, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.