Grantisté Stronger Roots sdíleli zkušenosti u virtuálního táboráku

| Aktuality | Stronger Roots

Na mezinárodní konferenci Stronger Roots, kterou jsme uspořádali v květnu letošního roku v Praze,  jsme si vyzkoušeli facilitační techniku Campfire (v překladu táborový oheň). Jedná se o 30minutový proces společného učení, během něhož facilitátor povzbuzuje účastníky, aby v kamarádské atmosféře jako u táboráku vyprávěli osobní příběhy související se zadaným tématem, a na závěr shrne získané ponaučení. 

Účastníci si k diskusi vybrali pět témat, kterým se věnovali v rámci svých snah vytvořit si širší a pevnější komunitu příznivců. V každém tématu pak navrhli pět klíčových doporučení pro ostatní: 

 

  1. Jak komunikovat o obtížných tématech

– buďte etičtí

– rozdělte problém na menší části

– sdílejte osobní, skutečné, autentické (úspěšné) příběhy

– využívejte ambasadory místo zranitelných osob

– pokud to nefunguje během prvních 48 hodin, máte problém – musíte změnit přístup!

 

  1. Jak využít rebranding k většímu vlivu a dosahu

– mějte strategii a jasné sdělení

– naslouchejte svému publiku

– věnujte čas přípravě změny značky

– oslovte vnější příznivce, kteří budou sdílet vaše sdělení

– určete důslednou osobu, která bude kontrolovat a řídit komunikaci značky

 

  1. Jak se transformovat z organizace zaměřené na poskytování služeb na organizaci zaměřenou na advokacii

– zmapujte nejdříve situaci (fokusní skupiny – analýza) 

– poznejte systém (musíte vědět, kdo je za co zodpovědný, a mít etická kritéria, se kterými stranami nespolupracovat)

– využijte příležitost a udělejte část práce za úředníky či další strany problému

– zpracujte citlivá témata na lokální úrovni

– udržujte své  zaměstnance na palubě, jsou toho součástí!

 

  1. Jak probudit „spící“ příznivce

– dobrá je nepřetržitá komunikace a vitální, vstřícná komunita

– udržujte svou databázi CRM a segmentujte své příznivce

– shromažďujte negativní zpětnou vazbu a vemte si z ní ponaučení

– vytvářejte nostalgii (vzpomínky, dotazníky) a vazby mezi jednotlivými programy

– vytvořte nové příležitosti pro dávné příznivce, přizpůsobte role jejich životnímu vývoji

 

  1. Jak budovat partnerství s firmami, aby šlo o více, než jen dárcovství

– poznejte svou cenu a hodnoty a najděte někoho ve vysoké pozici, kdo je sdílí

– „prodávejte“ konkrétní projekt a vizi

– poskytněte něco výměnou (například službu zaměstnancům) nebo se propojte prostřednictvím aktivit

– naučte se říkat NE

– mentoring je cenný způsob propojení a pochopení občanské společnosti

 

  1. Jak spolupracovat s různými veřejnými institucionálními partnery (včetně těch, kteří nechtějí spolupracovat)

– navažte spojení se schopnými a ochotnými partnery v rámci veřejných institucí – vždy někoho najdete, někdy to není hned první člověk, kterého kontaktujete

–  najděte a zdůrazněte společný zájem – pomáhejte partnerům naplňovat jejich vlastní cíle, udělejte část práce místo nich

– průběžně reagujte na vše, co od nich přichází, posílejte své návrhy, mějte společný konkrétní projekt

– mějte nekonečnou trpělivost a naději, buďte vytrvalí a připomínejte dosažené výsledky spolupráce


Campfire přinesl plodné postřehy a příjemným způsobem podnítil sdílení a síťování. Jak to probíhalo, se můžete podívat v galerii níže (Foto: Kristýna Svobodová).