Chraňme právní stát v hlasování o evropských penězích pro Maďarsko

| Aktuality | Občanská společnost

Nadace OSF se připojila k nevládním organizacím, které vyzývají vládu, aby se při jednání Rady ministrů v Bruselu o opatřeních na ochranu rozpočtu EU proti Maďarsku postavila za principy právního státu a demokratické hodnoty. Otevřený dopis adresovaný ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi podepsalo 16 organizací a 6 platforem. 

V pondělí 12. prosince 2022 mimořádně zasedne Rada pro pro hospodářské a finanční věci, které předsedá ministr financí Zbyněk Stanjura. Hlavním bodem jednání je opatření na ochranu rozpočtu Evropské unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku. Jde o klíčový moment, kdy bude Rada EU poprvé v historii rozhodovat o možnosti využití dodatečného mechanismu na ochranu finančních zájmů EU v případě narušení principů vlády práva. Pokud některý z členských států vědomě nedodržuje základní pravidla politického soužití, je nutné přistoupit k citelným, tedy i finančním, opatřením. V důsledku se jedná o ochranu finančních prostředků českých občanů posílaných do rozpočtu EU.

Evropská unie a spolupráce mezi jednotlivými zeměmi stojí na vzájemné důvěře, solidaritě, principech právního státu a demokratických hodnotách, zejména ve vztahu k nezávislosti soudů, férové soutěži o veřejné zakázky a protikorupčnímu programu. Současné politické vedení Maďarska základní principy spolupráce v rámci Evropské unie dlouhodobě porušuje – stále přetrvávají značné nedostatky v oblasti veřejných zakázek, v boji proti korupci a klientelismu, či v nedostatečném pokroku nutných reforem. Maďarsko zároveň vyvíjí nátlak na ostatní členské země neschválením unijní pomoci Ukrajině a blokováním rozšíření NATO, což jsou stěžejní kroky pro bezpečnost celé Evropy.  

Nevládní organizace vyzývají českou vládu, aby jednala v souladu s prioritou, kterou si stanovila – posílit demokratické instituce. Apelujeme, aby vláda vyjednala účinná opatření na ochranu právního státu a odpovědného hospodaření s evropskými penězi a podpořila aktivaci podmíněnosti vůči Maďarsku.