Tržiště přenosných zkušeností na sdílecím setkání Advokačního fóra

| Aktuality | Advokační práce

Advokační fórum Nadace OSF se zaměřuje na posílení dovedností profesionálně a efektivně prosazovat společenské změny. Organizacím, které usilují o systémovou změnu, poskytuje dlouhodobé konzultace na míru, tematické workshopy, mentoring a v neposlední řadě i možnost vzájemného sdílení zkušeností a nápadů. Jedno z takových sdílecích setkání se uskutečnilo 10. listopadu online za účasti zástupců nevládních organizací.

Ať už organizace prosazují kvalitní stravování ve školních jídelnách, adaptaci krajiny na klimatickou změnu či zlepšení života v domácím prostředí pro lidi s postižením, potýkají se s podobnými úskalími. Spojuje je touha změnit něco k lepšímu, aby se nám všem v Česku žilo lépe a nikdo nebyl opomíjený či znevýhodněný. Na setkání Advokačního fóra Nadace OSF se opět ukázalo, že zkušenosti, jak dosáhnout různých cílů, jsou přenosné a že jejich sdílení je cenné.

„Taková setkání mě baví. Ukazují, že i když máme různá témata, tak se můžeme od sebe učit.“

Setkání se konají v bezpečném prostředí, kde má každý hlas svou váhu. Konzultanti Advokačního fóra Štěpán Drahokoupil a Petr Machálek debatu moderují tak, aby byla strukturovaná, efektivní a co nejvíce přínosná. Účastníci a účastnice si cestou hlasování vyberou, které z témat společně rozeberou do detailu. Na základě svých zkušeností si vzájemně radí, jaké kroky může být užitečné podniknout a které naopak nemusí být přínosné a zbytečně odčerpávají energii. Na závěr připojí své zkušenosti a metodické rady samotní konzultanti Advokačního fóra. 

 

„Odnáším si spoustu tipů i ujištění, že některé naše plány mohou mít smysl. A taky reflexi pro naše PR, že jsme moc jemní v komunikaci.“

„Odnáším si uvědomění, že sice máme spoustu nápadů, ale jsou chaotické. Tabulka fází komunikační kampaně od Petra Machálka vnesla řád, víc to začalo dávat smysl.“ 

Každou zeď je možné prorazit

Advokační kampaně stojí na dlouhodobé mravenčí práci, která má široký záběr a vyžaduje pečlivě promyšlenou strategii. Někde je třeba změnit legislativu, jinde způsob financování, o něčem je potřeba zvýšit povědomí, aby zesílila poptávka ze strany veřejnosti, jinde je nutné vzdělávat úředníky. Při jedné advokační kampani se organizace obrací na ministerstva a zákonodárce, v jiné na obce a samosprávu, někdy aktivizují odbornou veřejnost, jindy celou společnost.

Organizace při prosazování systémové změny naráží na menší či větší překážky, potýkají se s lhostejností, nepochopením či neznalostí. Nezřídka dospějí do bodu, kdy mají pocit, že už zkusily úplně všechno a zeď nezájmu či nespolupráce stejně neprorazí. V takových situacích hrají důležitou roli nejen individualizované konzultace, které Advokační fórum Nadace OSF poskytuje, ale třeba i setkání, na kterých navzájem sdílí zkušenosti, co jim v jejich advokačních kampaních fungovalo, která cesta je slepá a která je naopak osázená vavříny, kde má smysl zatlačit a kde raději ubrat.