Od malých po velké – Nadace OSF opět finančně podpořila rozvoj knihoven

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Letos v březnu se řada českých knihoven téměř okamžitě stala pulzujícími body podpory –⁠  nově příchozím z Ukrajiny nabídla prostor pro vzdělávání a příležitosti k zapojení do místních komunit. Mnohé knihovny v těchto aktivitách pokračují nadále. Zároveň s tím tuzemské knihovny posilují své aktivity na poli mediálního vzdělávání, které je pro následující dva roky stanoveno jako společné knihovnické téma napříč republikou. Oba klíčové směry působení podpořila částkou 925 000 korun Nadace OSF v rámci letošní grantové výzvy⁠ Neformální vzdělávání v knihovnách 2022, která navazuje na loňskou výzvu zaměřenou na mediální vzdělávání v knihovnách.

Do grantové výzvy Neformální vzdělávání v knihovnách 2022 bylo přihlášeno 36 projektů. Komise ve složení: Roman Giebisch (NK ČR, SKIP), Barbora Hořavová (Nadace OSF), Daniela Kurková (Rosa-Luxemburg-Stiftung) a Tereza Lišková (Nadace OSF) doporučila Správní radě Nadace OSF ke schválení celkem 22 žádostí. Výše nadačních příspěvků se pohybuje v rozmezí 10 až 90 tisíc korun. 

19 podpořených projektů se zaměřuje na ukrajinskou menšinu a přináší integrační aktivity v místě svého působení. 9 projektů zahrnulo v reakci na jednu z klíčových priorit výzvy do svých aktivit specificky cílovou skupinu Ukrajinek a Ukrajinců středoškolského věku, kteří aktuálně žijí v Česku, ale nejsou součástí vzdělávacího systému. Knihovny tak s podporou nadace pružně zareagovaly na nedostatek příležitostí pro tyto mladé lidi a nabídly v této krizové situaci svůj potenciál. 10 z 22 projektů zahrnuje ve svých aktivitách také mediální vzdělávání. 3 projekty zaměřené na ukrajinskou menšinu a 11 projektů cílících na mediální vzdělávání nemohlo být, zejména s ohledem na omezenou finanční alokaci, podpořeno.

Podpořené projekty jsou rozvrstvené napříč regiony – od Ostravy přes Domažlice po Karlovy Vary. Pestré je i zastoupení knihoven co do velikosti. Mezi příjemce grantů se letos vedle krajských a řady městských knihoven zařadily i dvě knihovny obecní. Kromě prověřených aktivit otevírá řada projektů také nové tvůrčí cesty a přináší nápady a spojení, která mají potenciál stát se inspirací i pro ostatní. Všechny projekty, podpořené i ty, na jejichž podporu již nezbyly finanční prostředky, naplňují zastřešující motto letošní výzvy, které reflektuje důležitou vzdělávací a komunitní roli knihoven: Rozumět si navzájem.

Program Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím od roku 2020 podporuje Libor Winkler, Martin Hájek, Nadace BLÍŽKSOBĚ a Tomáš Potěšil. Před rokem se význačným partnerem programu stala Česká spořitelna, která je klíčovým donorem letošní grantové výzvy. Česká spořitelna zároveň s Nadací OSF navázala dlouhodobou spolupráci v rámci nově iniciovaného ocenění pro knihovníky Bibliotheca inspirans. Na podzim 2022 se finančním partnerem programu stal také Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu, díky čemuž byla operativně téměř zdvojnásobena celková alokace grantové výzvy Neformální vzdělávání v knihovnách 2022.