Silné a aktivní komunity podpoříme více než 60 miliony korun

| Aktuality | Stronger Roots

Unikátní vzdělávací aktivity a granty za více než 60 milionů korun poskytne Nadace OSF a její partneři neziskovým organizacím v Česku, Maďarsku a na Slovensku díky významnému financování, které jsme získali od Evropské komise z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). 

Podpora půjde v následujících třech letech především na vnitřní rozvoj organizací a zapojování veřejnosti, tedy na pokračování programu Stronger Roots, ve kterém Nadace OSF posiluje samotné kořeny občanské společnosti ve spolupráci s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.

„Občanská společnost je mostem mezi občany a státem a jedním ze základních pilířů demokracie. Za každou nevládní organizací jsou lidé, kteří v ní nejen pracují, ale podporují ji, jsou dobrovolníky, zapojují se na různých úrovních, spojuje je společný smysl a hodnoty. Podpoříme organizace, aby profesionálně rostly, zapojovaly lidi kolem sebe do své práce a společně měnily svět.

 Martina Břeňová, ředitelka Nadace OSF. 

První grantová výzva bude vyhlášena na jaře 2023 a zaměří se na podporu jak jednotlivých neziskových organizací, především těch menších z regionů, tak i sítí, které sdružují více organizací dohromady. Výzva bude otevřena organizacím v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Během tří let plánujeme podpořit přes 70 organizací a 20 občanských platforem ve střední Evropě částkou 45 milionu korun,“ uvádí Martina Břeňová

Dalších 15 milionů pak půjde na unikátní vzdělávací program, v rámci kterého organizace získají pomoc zkušených mentorů a expertů z praxe na specifické oblasti fundraisingu, komunikace, řízení atd. Mezi našimi mentory jsou experti z občanského sektoru, byznysu i státních institucí. Součástí budou i workshopy a setkání, na nichž organizace sdílejí své zkušenosti a učí se od sebe navzájem.

Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispívá k jejich většímu propojení se širokou veřejností a aktuálními problémy, které lidi trápí. Realizuje ho Nadace OSF ve spolupráci s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation

Program Stronger Roots spolufinancuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.