Novinářská cena: 12 let podporujeme kvalitní a poctivou novinařinu

| Aktuality | Novinářská cena

Nadace OSF vyhlašuje 13. ročník soutěže Novinářská cena. Už jen do 1. února 2023 mohou autoři nebo veřejnost nominovat příspěvky, které v roce 2022 hýbaly českou společností – v tištěných, elektronických, regionálních i celostátních médiích.

Kvalitní a nezávislá média ve společnosti plní funkci hlídacího psa, střeží demokratické hodnoty, apelují na zodpovědnost a povinnosti zvolených politiků vůči občanům, odhalují nekalosti, upozorňují na opomíjená témata i šedá místa. Nominujte příspěvky, které vás v roce 2022 nejvíce oslovily – ať už v tištěnýchelektronickýchregionálních či celostátních médiích.  

Příspěvky můžete nominovat prostřednictvím formuláře, který najdete zde.

V letošním roce se mění pravidla pro nominaci příspěvků. Autoři a autorky mohou být v každé kategorii zastoupeni nanejvýše třemi příspěvky. Sejde-li se více nominací, vyzveme je, aby vybrali pouze tři příspěvky, které bude posuzovat porota.  

Novinářská cena je unikátní tím, že hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři, autorky a redakce sami přihlašují do jednotlivých kategorií. Příspěvky následně hodnotí poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, a poskytují tak novinářům a novinářkám zpětnou vazbu. Současně upozorňují veřejnost na novinářské počiny, které reflektují problematiku dnešní společnosti a slouží veřejnému zájmu. 

Partnery Novinářské ceny 2022 jsou Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Česká spořitelna, Syndikát novinářů ČR, Active Citizens Fund, Newton Media, Nadace Český literární fond, Velvyslanectví Norského království, Velvyslanectví Nizozemského království, Nadácia otvorenej spoločnosti a Jatka78. Mediálním partnerem je ČTK.