Novinářská cena: 12 let podporujeme kvalitní a poctivou novinařinu

| Aktuality | Novinářská cena

Nadace OSF vyhlašuje 13. ročník soutěže Novinářská cena. Už jen do 1. února 2023 mohou autoři nebo veřejnost nominovat příspěvky, které v roce 2022 hýbaly českou společností – v tištěných, elektronických, regionálních i celostátních médiích.

Kvalitní a nezávislá média ve společnosti plní funkci hlídacího psa, střeží demokratické hodnoty, apelují na zodpovědnost a povinnosti zvolených politiků vůči občanům, odhalují nekalosti, upozorňují na opomíjená témata i šedá místa. Nominujte příspěvky, které vás v roce 2022 nejvíce oslovily – ať už v tištěnýchelektronickýchregionálních či celostátních médiích.  

Příspěvky můžete nominovat prostřednictvím formuláře, který najdete zde.

V letošním roce se mění pravidla pro nominaci příspěvků. Autoři a autorky mohou být v každé kategorii zastoupeni nanejvýše třemi příspěvky. Sejde-li se více nominací, vyzveme je, aby vybrali pouze tři příspěvky, které bude posuzovat porota.  

Novinářská cena je unikátní tím, že hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři, autorky a redakce sami přihlašují do jednotlivých kategorií. Příspěvky následně hodnotí poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, a poskytují tak novinářům a novinářkám zpětnou vazbu. Současně upozorňují veřejnost na novinářské počiny, které reflektují problematiku dnešní společnosti a slouží veřejnému zájmu. 

Hlavním partnerem je Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Mezi partnery patří Česká spořitelna, Newton Media, Syndikát novinářů České republiky, Nadace Český literární fond, Nadácia otvorenej spoločnosti a Fondy EHP a Norska.