Nevládní organizace předložily vládě své priority pro druhou polovinu jejího mandátu

| Tiskové zprávy | Občanská společnost

V březnu má vláda představit plán hlavních reformních priorit. Nevládní organizace v síti NeoN chtějí přitáhnout její pozornost i k dlouhodobým a komplexním opatřením, která jsou nutná k posílení odolnosti naší demokracie a soudržnosti společnosti. S využitím své expertízy a praktické zkušenosti připravily pro vládu přehled doporučení.

Mezi hlavní témata patří modernizace školství, boj s chudobou a efektivnější pomoc nejzranitelnějším skupinám, nově také lepší nastavení migrační politiky.

To je jen příklad priorit, které je třeba řešit. Pro úspěšné naplnění změn a smysluplných reforem nabízíme pomoc neziskového sektoru, který disponuje odbornou expertízou, množstvím dat a hlavně praxí z terénu. Mimo to je pro správné zavedení systémových změn klíčové propojit jednotlivé orgány státní správy a prohloubit spolupráci mezi ministerstvy a partnery z neziskového sektoru a byznysu. Právě svou zkušenost s mezioborovou koordinací síť neziskových organizací NeoN nabízí pro spolupráci se státem.

– Jana Miléřová, koordinátorka sítě NeoN

Doporučení v jednotlivých oblastech společně připravily nevládní organizace jako Transparency International, Člověk v tísni, Nadace OSF a dále sítě jako Migrační konsorcium, Sdružení pro integraci a migraci nebo Zelený kruh, kde každá sdružuje desítky iniciativ. Jmenované subjekty zastřešuje síť NeoN, kterou koordinuje organizace Glopolis. 

Kritériem pro smysluplná opatření má být jejich přijatelnost i pro zranitelné skupiny, dlouhodobá udržitelnost a opora v analytických datech.

Reformovat české školství, digitalizovat státní správu, snížit úřední byrokracii nebo nastavit lepší migrační politiku jsou atraktivně znějící cíle. Stěžejní je však odborný vhled a konkrétní, promyšlené kroky, jak jich docílit, aby měly dlouhodobý efekt a skutečný přínos pro naši ekonomiku a hlavně společnost jako takovou. Dlouhodobě proto neziskové organizace usilují o to, aby mohly spoluutvářet nastavené podmínky a nemusely nakonec jen hasit nejžhavější problémy znevýhodněných skupin.

– David Ondráčka, seniorní analytik NeoN

Strategická doporučení předaná vládě nabízí komplexnější náhled na otázky typu jak chránit domácnosti ohrožené energetickou chudobou, jak pracovat s vyloučenými lokalitami, usnadnit oddlužení a odklonit dlužníky ze šedé zóny ekonomiky zpět na trh, jak snižovat nerovnosti ve vzdělávání, jak modernizovat českou energetiku, chránit biodiverzitu a upravit hospodaření státních lesů, jak dotáhnout protikorupční předpisy, nebo jak zvýšit účast občanské společnosti a neziskových organizací na veřejném rozhodování. Ve velké míře se věnuje také potřebné rychlé, ale především dlouhodobě efektivní reakce na ruskou invazi na Ukrajině, integraci uprchlíků ku prospěchu celé společnosti a apeluje na efektivní koordinaci příprav na poválečnou obnovu, včetně využití zkušeností a znalostí neziskových organizací. 

Současná vláda má před sebou řadu zcela zřejmých i více skrytých výzev, jejichž zvládnutí může ale českou společnost posunout směrem k větší soudržnosti a životaschopnosti, a vládě přinést větší míru důvěry.

Výzva nevládních organizací ke spolupráci na posílení odolnosti české společnosti i řešení dopadů války na Ukrajině