Advokační fórum: Výzva na poskytnutí advokačních konzultací

| Aktuality | Advokační práce

Věnujete se advokační práci? Máte témata, která chcete dále rozvíjet, dosahovat systémových změn, nabízet a prosazovat konkrétní řešení problémů na lokální či celostátní úrovni? Využijte možnosti konzultovat přípravu a realizaci advokační kampaně s těmi nejpovolanějšími experty a expertkami! 

Celkem 8 organizacím či neformálním iniciativám poskytneme podporu formou bezplatných konzultací v rozsahu 30 hodin po dobu jednoho roku, a to od května 2023. Aktuální výzva je otevřena do 17. března 2023  včetně. Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem Olze Havlínové na olga.havlinova@osf.czVýsledky oznámíme na přelomu března a dubna. 

Kdo může o roční advokační konzultace žádat?

Žádost mohou podat všechny nevládní neziskové organizace a neformální iniciativy občanů – ať už působí celostátně či na lokální úrovni.

Podívejte se, kdo v minulých kolech získal náš balíček konzultací a na jakých kampaních jsme spolupracovali:  

Proč využít konzultací Advokačního fóra? 

Naučíte se, jak efektivně přesvědčovat politiky a političky, veřejné instituce i soukromé firmy, aby učinili konkrétní rozhodnutí či změnili zavedenou praxi. Dozvíte se, jak úspěšně plánovat advokační kampaň a jak do svých kampaní vtahovat veřejnost. 

Konzultace vám pomohou: 

 • dobře si vybrat a analyzovat téma, kterému se věnujete
 • definovat hlavní problém a jeho příčiny
 • správně si stanovit řešení, které bude mít dlouhodobý efekt, cíle a strategii pro jejich dosažení
 • identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro prosazení řešení problému
 • vtáhnout do vašich témat média a veřejnost
 • nastavit aktivity, které zvýší šanci na váš úspěch

Následně vám budeme oporou při realizaci vaší advokační strategie. Více o tom, co je advokační práce, naleznete v naší Rukověti zdánlivě bezmocných. Doporučujeme i naše případové studie Jak Enti zachraňovali lesy o kampani Hnutí DUHA Zachraňme lesy a Rekonstrukce státu: jak se lobbuje proti korupci

Velmi oceňuji, že naši „pomocníci“ z Advokačního fóra se prakticky stali součástí našeho týmu, mohli jsme s nimi bez jakýchkoliv obav sdílet interní informace a stejný přístup měli i oni k nám. Bez jejich pomoci by naše práce byla mnohem těžší. Moc se mi líbil také pozitivní přístup, který nám pomohl dívat se vpřed, i když situace třeba zrovna příznivá nebyla.

– Anna Bernátková, Svoboda zvířat a úspěšná legislativní změna ochrany zvířat v cirkusech

Jak konzultace probíhají? 

Konzultace mohou probíhat online či offline, včetně možnosti rychlých konzultací po telefonu, přes WhatsApp apod. Podnikneme s vámi půldenní či celodenní plánování advokačních strategií, nabídneme vám komentování dokumentů, doporučení a stanovisek, textů výzev a petic.

Konzultace zajišťují expertky a experti Advokačního fóra Nadace OSF: Jana Smiggels Kavková, Štěpán Drahokoupil, Petr Machálek, Milan Štefanec, Radoslava KrylováMartin Ander a Věnek Bonuš

Jaký je rozsah a délka konzultací?

Rozsah konzultací pro jednu organizaci či neformální iniciativu je 30 hodin, včetně přímé práce a přípravy konzultantů a konzultantek, po dobu maximálně 12 měsíců. Počet 30 představuje počet člověkohodin – to znamená, že např. po tříhodinovém plánování se 2 konzultujícími budete mít vyčerpáno 6 hodin.

Která kritéria bereme v potaz při posuzování přihlášek?
 • zkušenost a odbornost organizace v tématu
 • závažnost problému a potenciál dopadu 
 • představu o základním směřování cílů a řešení
 • potenciál posunu v advokační práci
 • zmocňování znevýhodněných skupin
Naplnění všech kritérií není podmínkou pro získání balíčku bezplatných konzultací.
 
Registrujte se na informační webinář! 

I letos pořádáme 1. března 2023 od 13.30 do 14.30 online informační setkání pro ty, kteří se do výzvy chtějí přihlásit. Neváhejte a zaregistrujte se do 27. února včetně. 

Během webináře se dozvíte, nač se při vyplňování přihlášky zaměřit, abyste zvýšili svou šanci při výběru, prostor bude i pro vaše dotazy. Setkání proběhne na platformě Zoom. Po registraci vám zašleme odkaz. Webinářem vás provede programový specialista Advokačního fóra Štěpán Drahokoupil a koordinátorka Olga Havlínová.

Zkonzultujte s námi váš advokační záměr před podáním přihlášky

V letošním roce si nově můžete požádat o hodinové konzultace advokačního záměru. Pokud o konzultaci máte zájem, zašlete první verzi vyplněné přihlášky Olze Havlínové na olga.havlinova@osf.cz, a to nejpozději do 24. února 2023. Čím dříve, tím lépe! Následně vás spojíme s konkrétním konzultujícím, s nímž si domluvíte termín. Předpokládáme, že konzultace záměrů budou probíhat online.  

Naše častá setkání s konzultanty z Advokačního fóra Nadace OSF byla vždy nabitá pozitivní energií, entuziasmem a podporou. Je opravdu radost s takovými lidmi pracovat. A ze všeho nejvíc mě na tom baví to, že jsme si potvrdili, že demokracie u nás funguje a že hlas lidu je vyslyšen. Jinými slovy, když opravdu věříte, že toužená změna je správná a dobrá, pak její prosazování u zákonodárců je o to jednodušší.

– Anna Arellanesová a René Břečťan, Česká asociace pro vzácná onemocnění a Simona Zábranská, Klub nemocných cystickou fibrózou a kampaň za změnu legislativy pro lepší přístup pacientů se vzácným onemocněním k lékům

Konzultace můžeme bezplatně poskytovat díky Dárcovskému fondu Advokačního fóra. Děkujeme Nadaci BLÍŽKSOBĚ, Vítu Horkému, Martinu Králi, Václavu Nekvapilovi, Martinu Ducháčkovi a dalším dárcům.