Jak Enti zachraňovali lesy

  • Rok vydání: 2021
  • Organizace: Nadace OSF
  • ISBN: 978-80-87725-55-9
  • Programová oblast: Advokační práce
  • Publikace ke stažení:

V roce 2019 byl schválen zákon, který v několika bodech významně přispívá k obnově našich lesů tak, aby byly pro příští generace zachovány zdravé a druhově pestré.

Jak se to podařilo a kdo za tímto průlomovým okamžikem stojí? Lobbing za jednotlivé pozměňovací návrhy k novele lesního zákona byl součástí dlouhodobé kampaně Zachraňme lesy organizace Hnutí DUHA. A právě na tuto část kampaně se zaměřuje případová studie, kterou vydalo Advokační fórum Nadace OSF.

Text se postupně věnuje třem oblastem kampaně:

  • lobbingu v parlamentu
  • zapojování veřejnosti 
  • využití kreativních happeningů a komunikačních výstupů

Studie autora Štěpána Drahokoupila vedle výše popsaných fází přináší také zajímavý pohled z druhé strany, tedy poslankyň a poslanců, a obsahuje několik praktických tipů, jak se lépe orientovat v legislativním procesu. 

A proč vlastně vznikl text jako tento? Jak píše autor na začátku publikace: ‚‚V Advokačním fóru si myslíme, že sdílení dobrých příběhů a úspěchů nevládních organizací a občanských iniciativ je důležité pro inspiraci dalších lidí, kteří se věnují advokační práci a usilují o systémové změny. I když je každá kampaň unikátní a nelze její postupy mechanicky opakovat, dá se na ní ukázat řada důležitých momentů, jak dobře provádět advokační práci. Doufáme, že tato studie bude sloužit takovému účelu.‘‘

Nechte se inspirovat!

 

Autor publikace

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je programovým specialistou Advokačního fóra a odborníkem na advokační práci. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 – 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 – 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

___________________________________________________________

Publikace vychází jako součást projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci. Projekt je podpořen z programu Active Citizens Fund, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.