Metodický materiál pro mediální vzdělávání v knihovnách: Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit

Metodika Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit je určena zejména pro knihovnice a knihovníky, kteří chtějí v knihovnách pořádat lekce pro věkovou kategorii 55+ a pomoci jí zorientovat se v informační smršti. Podle výzkumu mediální gramotnosti, který v roce 2018 provedla agentura STEM/MARK, se v mediálním obsahu spolehlivě vyzná jen 1/4 dospělé populace.

Metodika je rozděla na dvou částí. Celkem v ní najdete 13 lekcí. První část se týká médií: zpravodajských hodnot, tvorby zpravodajství, fungování a financování médií. Cílem těchto lekcí je ukázat, jak se má s informacemi pracovat v rámci zodpovědné novinářské praxe. Druhá část se věnuje ověřování informací. Vzhledem k tomu, že jsme každý den zaplavení množstvím informací, které jsou více nebo méně důležité, případně se setkáváme i se „zprávami“, které nejsou pravdivé, je zde nabídnut návod, jak si informace ověřit a kriticky zhodnotit.

 

Součástí metodiky jsou i pracovní listy Kašpar ke stažení zde: pracovní list pro knihovníky a zde: pracovní list_zadání pro účastníky a krátké video s novinářkou Janou Ustohalovou, která získala Novinářskou cenu Nadace OSF za rok 2019 v kategorii Nejlepší reportáž. Autorkou metodiky je Kateřina Křivánková, spoluzakladatelka Zvolsi.info. Metodiku vydává Nadace OSF pod licencí Creative Commons.

Publikace vzešla z programu Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím: Mediální vzdělávání pro knihovníky i veřejnost, který vznikl, aby knihovníci a knihovnice mohli rozvíjet svou významnou roli v oblasti neformálního mediálního vzdělávání, například aby mohli pomáhat lidem rozlišovat ověřené a relevantní informace od lží a manipulací.

Program finančně podpořili: Libor Winkler, Martin Hájek, Tomáš a Ivana Potěšilovi a Nadace BLÍŽKSOBĚ.