Stronger Roots posiluje organizace občanské společnosti. Získejte až 30 000 eur!

| Aktuality | Stronger Roots

Nadace OSF vyhlašuje v rámci programu Stronger Roots grantovou výzvu, která podpoří rozvoj občanské společnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Chcete svou organizaci učinit odolnější a zvýšit povědomí a zapojení veřejnosti do vašich aktivit? Až do 25. května 2023 si můžete zažádat grant.

Unikátní vzdělávací aktivity a grant v řádech desítek milionů korun poskytne Nadace OSF s partnery a za podpory Evropské unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) organizacím občanské společnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Aktuální grantová výzva běží od 13. dubna do 25. května 2023 a je určena jak jednotlivým neziskovým organizacím, včetně těch menších z regionů, tak i sítím, které sdružují více organizací dohromady. 

Zapojené organizace pak čeká i intenzivní vzdělávací program v podobě mentoringu, konzultací s těmi nejpovolanějšími experty a expertkami, workshopů a sdílení zkušeností a dobré praxe.

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole předkládají organizace pouze stručné koncepty projektu. Po té, co je hodnotitelé a následně hodnotící komise vyhodnotí, žadatelé a žadatelky s nejlepšími koncepty postoupí do druhého kola, kde budou vyplňovat žádost o grant.  

Do aktuální grantové výzvy se můžete hlásit ve dvou pilířích:

Pilíř 1: Budování komunity příznivců – pro jednotlivé organizace

Podpoříme jednotlivé organizace občanské společnosti, které si kolem sebe chtějí budovat či posilovat komunitu svých příznivců, dárců, dobrovolníků, aktivistů a dalších podporovatelů.

Pilíř 2: Transverzální spolupráce – pro sítě organizací

Podpoříme spolupráci mezi sítěmi organizací občanské společnosti a institucemi veřejného sektoru, a také větší zapojování menších a lokálních či regionálních organizací do činnosti sítí.

Zájemci a zájemkyně o grant se mohou registrovat na informační webináře, kde vám podrobně vysvětlíme podmínky výzvy a zodpovíme vaše dotazy. Po celou dobu můžete využít skupinových i individuálních konzultací, a to online, prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispívá k jejich většímu propojení se širokou veřejností a aktuálními problémy, které lidi trápí. Realizuje ho Nadace OSF ve spolupráci s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.
Program Stronger Roots spolufinancuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.