České knihovny pomáhají Ukrajině

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Od počátku ruské invaze na Ukrajinu je na území České republiky evidováno bezmála 480 tisíc ukrajinských držitelů a držitelek dočasné ochrany. Na jejich potřeby bez váhání zareagovaly české knihovny a vytvořily bezpečný prostor pro děti, dospělé i seniory. Jejich aktivity za rok 2022 mapuje průzkum, který vznikl ve spolupráci Národní knihovny ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Nadace OSF.  

Knihovny napříč celým Českem reagovaly na příchod lidí, kteří uprchli před ruskou agresí, a vedle svých tradičních služeb jim poskytly zázemí, kde mohou získat odborné poradenství, vzdělávat se a trávit volný čas. Do pomoci se zapojily krajské, městské, obecní i specializované knihovny. Jejich komunitní a vzdělávací roli podpořila Nadace OSF částkou 902 000 Kč

Pomohli jsme jim sehnat ubytování, práci, umístit děti do škol, zajistit pomoc při zdravotních komplikacích. Zřídili jsme sklad oblečení, potravin a drogerie. Vytvořili jsme informační web v češtině i ukrajinštině s důležitými informacemi pro uprchlíky. Uspořádali jsme česko-ukrajinský piknik. Byli jsme v kontaktu s rodinami, které se rozhodly uprchlíky ubytovat u sebe doma. Každý týden probíhala lekce češtiny pro cizince. Pro děti jsme udělali výtvarné dílny. Pořídili jsme několik knih v ukrajinštině.

Česko očima ukrajinských dětí - z projektu Společně pro Ukrajinu, Krajská knihovna v Pardubicích 1. místo v kategorii od 10 let
Z dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 115 knihoven, vyplynulo, že převážnou část služeb knihovny cílily na rodiny s dětmi (74 %), děti do 15 let (68 %) a dospělé v produktivním věku (57 %). Mezi nejčastěji nabízené aktivity pak patří poskytnutí tištěných i audio materiálů v ukrajinštině (80 %), informační a poradenské služby (72 %) a spolupráce s organizacemi, které se zaměřují na pomoc uprchlíkům (62 %). Reakce Ukrajinců a Ukrajinek, kteří služby knihoven využili, byla z 97 % velmi pozitivní.

Na začátku hledali hlavně informace a kurz češtiny velmi pomohl, často žádali informace o práci. Nyní by pomohla např. psychologická pomoc pro děti, na které s odstupem času silně dolehla jejich situace (otec zůstal na Ukrajině, maminka s dětmi u nás). Nemáme absolutně kapacitu na řešení takových situací, zároveň ale díky osobním vztahům máme jejich důvěru nám tyto problémy vůbec sdělit.

Celý průzkum, který detailně popisuje a shrnuje zapojení knihoven do pomoci ukrajině, najdete zde:

Chcete se o programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím dozvědět více? Informace o aktuálním dění najdete zde