Bibliotheca inspirans 2023: Nominujte knihovny, které jsou bezpečnými přístavy

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Představte si místo, které je bezpečným přístavem pro děti, dospělé i seniory. Místo, kde se setkávají různé generace i kultury, navzájem si pomáhají a inspirují se. Takovým místem je vaše knihovna, která už dávno neslouží jen k půjčování knih. Společně s Českou spořitelnou letos podruhé oceníme knihovny, které září na mapě Česka – zapojte se do nominací! 

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou podpoří knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti neformálního vzdělávání a upevňování místních komunit. Ocenění Bibliotheca inspirans 2023 bude patřit knihovnám, které vytvářejí bezpečný prostor pro setkávání lidí různých generací i kultur.

Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Vytvářejí prostor pro dialog, celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění.

Andrea Studihradová, Česká spořitelna

Do nominací, které trvají až do 30. dubna 2023, se mohou zapojit nejen knihovníci, knihovnice a čtenářstvo, ale i široká veřejnost. Nabízí vaše knihovna aktivity, které vzdělávají a propojují různé skupiny obyvatel? Dejte nám o ní vědět! Stačí vyplnit jednoduchý nominační on-line formulář.

Letos oceníme knihovny, které díky konkrétním lidem, kteří v nich pracují, ve svých programech i dlouhodobém směřování vytvářejí prostor pro dialogceloživotní vzdělávání a dobré sousedské vztahy. Proč jde letošní ocenění Bibliotheca inspirans právě tímto směrem? Reflektujeme, jak nás dění posledních let nás vede k tomu, abychom si znovu pojmenovali sdílené hodnoty a v souladu s nimi také jednali. Na kvalitě našeho soužití se aktivně podílí síť tuzemských veřejných knihoven – právě ony na mapě otevřené a odolné občanské společnosti fungují jako bezpečné přístavy vědění, porozumění a solidarity.

I malé knihovny mohou sehrát velkou roli, vidím v nich pestrá hnízda inovací a dobrých nápadů. Vnímám, že v lokálním měřítku jsou leckdy nezastupitelné. V lidech, kteří v nich pracují, je obrovský potenciál – podporují rozvoj místních komunit a jsou inspirací pro ostatní knihovny.

– Tereza Lišková, Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance